Centrálny register zmlúv

Slovenská národná galéria

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2011
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
CE 74/2011
0,00 € MEDI RELAX M+M s.r.o. Slovenská národná galéria
1. Júl 2011
Zmluva o spolupráci
CE 75/2011
0,00 € IGS-HS Art Service, s.r.o. Slovenská národná galéria
1. Júl 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č.2010168
CE 76/2011
0,00 € CTZ Ružomberok s.r.o. Slovenská národná galéria
1. Júl 2011
Dodatok k zmluve o združ. dodávke elektriny/ Ponuka 2012-2013
CE 79/2011
0,00 € ZSE Energia a.s. Slovenská národná galéria
1. Júl 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2010168
CE 81/2011
0,00 € CZT Ružomberok s.r.o. Slovenská národná galéria
13. Júl 2011
Zmluva o vykonaní umeleckého výkonu
CE 59/2011
0,00 € JB Slovenská národná galéria
9. Február 2012
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
CE 23/2012
0,00 € Slovenská národná galéria Galéria mesta Bratislavy
9. Február 2012
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
CE 22/2012
0,00 € Slovenská národná galéria Nitrianska galéria
9. Február 2012
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
CE 21/2012
0,00 € Slovenská národná galéria DOLIS s.r.o.
2. Marec 2012
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
CE 39/2012
0,00 € Slovenská národná galéria Rozhlas a televízia Slovenska
24. Apríl 2012
Rámcová zmluva o spolupráci
CE 64/2012
0,00 € Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Slovenská národná galéria
26. Apríl 2012
Zmluva o spolupráci
CE 90/2012
0,00 € RONA a.s. Slovenská národná galéria
17. Máj 2012
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
CE 111/2012
0,00 € Slovenské národné múzeum Slovenská národná galéria
30. Máj 2012
Zmluva o spolupráci
CE 110/2012
0,00 € Mgr. art. Ján Šicko, ArtD. Slovenská národná galéria
18. Jún 2012
Zmluva
CE 142/2012
0,00 € Hubert J.E., s. r. o. Slovenská národná galéria
22. Jún 2012
Rámcová zmluva
CE 170/2012
0,00 € Business Lease Slovakia, a. s. Slovenská národná galéria
9. Júl 2012
Zmluva o spolupráci
CE 185/2012
0,00 € Slovenská národná galéria Pamätný dom Júliusa Szabóa Lučenec
10. Júl 2012
Zmluva o spolupráci
CE 155/2012
0,00 € Milan Konfráter Slovenská národná galéria
10. Júl 2012
Zmluva o spolupráci
CE 187/2012
0,00 € Mestská časť Bratislava Staré mesto - Galéria C. Majerníka Slovenská národná galéria
12. Júl 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CE 180/2012
0,00 € ORANGE a. s. Slovenská národná galéria