Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2015
Zmluva o nájme
43/2015/ZZ
1 050,00 € Slovenská republika – v správe Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied Slovenská národná knižnica
24. Apríl 2017
Zmluva o krátkodobom nájme
4/2017/ZZ NP
1 050,00 € Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied Slovenská národná knižnica
18. December 2012
Kúpna zmluva
45/2012/KPZ
1 040,00 € Marta Slezáčková Slovenská národná knižnica
4. December 2013
Kúpna zmluva
26/2013/KPZ
1 037,00 € Albína Hlebová Slovenská národná knižnica
19. September 2012
Zmluva o dielo
35/2012/SaP
1 035,00 € Slovenská národná knižnica Matica slovenská
28. Jún 2011
Kúpna zmluva
14/2011/KPZ
1 000,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
14. November 2011
Kúpna zmluva
30/2011/KPZ
1 000,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
16. Máj 2014
Zmluva o vytvorení a použití diela
116/5200/2014
1 000,00 € Peter Ďurík Slovenská národná knižnica
11. November 2014
Zmluva o vytvorení a použití diela
211/4100/2014
1 000,00 € akad. maliar Ivan Bílý Slovenská národná knižnica
10. August 2016
Kúpna zmluva
9/2016/KPZ
1 000,00 € Michal Franek Slovenská národná knižnica
13. Október 2017
Kúpna zmluva
1/2017/KPZ
1 000,00 € Michal Franek Slovenská národná knižnica
12. December 2017
Kúpna zmluva
18/2017/KPZ
1 000,00 € doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. Slovenská národná knižnica
23. November 2022
Kúpna zmluva
15/2022/KPZ
1 000,00 € MUDr. Anna Kováčová-Habovštiaková Slovenská národná knižnica
7. December 2023
Kúpna zmluva
5/2023/KPZ
1 000,00 € prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. Slovenská národná knižnica
6. Marec 2015
Zmluva o vytvorení a použití diela
11/4100/2015
999,00 € akad. maliar Ivan Bílý Slovenská národná knižnica
17. Marec 2015
Zmluva o vytvorení a použití diela
14/4100/2015
999,00 € akad. maliar Ivan Bílý Slovenská národná knižnica
18. Júl 2022
Kúpna zmluva
2/2022/KPZ
998,00 € Ing. Fedor Petrík Slovenská národná knižnica
6. December 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
27/2021/ZZ
997,00 € DAVITAL, s.r.o. Slovenská národná knižnica
12. August 2021
Zmluva o dielo
12/2021/SaP
995,00 € Slovenská národná knižnica Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
24. Október 2012
Licenčná zmluva
317/100/2012
985,00 € Andrea Dohovičová, Mgr. Slovenská národná knižnica