Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. August 2013
Kúpna zmluva
19/2013/KPZ
985,00 € RnDr. Andrej Ferko, CSc. Slovenská národná knižnica
9. August 2016
Zmluva o dielo
52/2016/SaP
982,00 € Mgr. Rajmund Lauro Slovenská národná knižnica
31. Október 2012
Zmluva o vytvorení a použití diela
316/200/2012
980,00 € Igor ŠTRBÍK Slovenská národná knižnica
10. August 2016
Kúpna zmluva
3/2016/KPZ
975,00 € PhDr. Michal Kocák, CSc. Slovenská národná knižnica
22. Apríl 2015
Zmluva o dielo
29/2015/SaP
965,00 € Slovenská národná knižnica Zemplínske múzeum Michalovce
13. November 2014
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie výstavy
85/2014/SaP
963,91 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Slovenská národná knižnica
10. Jún 2011
Kúpna zmluva
5/2011/KPZ
963,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
6. Marec 2015
Zmluva o vytvorení a použití diela
12/4100/2015
930,00 € Mgr. Michaela Fábryová Slovenská národná knižnica
19. Január 2016
Rámcová dohoda
1/2016/SaP
927,95 € Tlačiareň P+M Slovenská národná knižnica
5. Máj 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
121/230/2011
900,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
20. Júl 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
213/200/2011
900,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
20. Júl 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
215/200/2011
900,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
11. Máj 2012
Zmluva o vytvorení a použití diela
163/200/2012
900,00 € Igor Štrbík Slovenská národná knižnica
4. September 2013
Kúpna a licenčná zmluva
22/2013/KPZ
900,00 € Peter Ďurík Slovenská národná knižnica
24. Február 2015
Zmluva o vytvorení a použití diela
10/6110/2015
900,00 € Mgr. art. Peter Klaudíny Slovenská národná knižnica
6. November 2014
Kúpna zmluva
36/2014/KPZ
887,40 € KODYS SLOVENSKO s.r.o. Slovenská národná knižnica
15. Apríl 2011
Zmluva o uverejnení inzercie
24/2011/SaP
874,80 € MEDIATEL, spol. s.r.o. Slovenská národná knižnica
28. Marec 2012
Zmluva o uverejnení inzercie
12/2012/SaP
873,60 € MEDIATEL, spol. s.r.o., Slovenská národná knižnica
4. December 2012
Zmluva o dielo
53/2012/SaP
841,47 € RIPLAST s.r.o. Slovenská národná knižnica
1. December 2020
Kúpna zmluva
9/2020/KPZ
830,00 € doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. Slovenská národná knižnica