Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2024
Zmluva o odprednášaní odbornej prednášky
19/2024/ZZ
400,00 € PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. Slovenská národná knižnica
7. Máj 2024
Zmluva o dielo a podaní umeleckého výkonu
58/2024/AUT
400,00 € Vladimír Krausz Slovenská národná knižnica
12. Jún 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
90/2024/AUT
400,00 € Mgr. Marta Špániová, PhD. Slovenská národná knižnica
12. Jún 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
127/2024/AUT
400,00 € doc. Mgr. Marcela Domenová, PhD. Slovenská národná knižnica
12. Jún 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
126/2024/AUT
400,00 € doc. PhDr. Petr Voit, CSc. Slovenská národná knižnica
12. Jún 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
125/2024/AUT
400,00 € Mgr. Petronela Križanová, PhD. Slovenská národná knižnica
25. September 2012
Kúpna zmluva
21/2012/KPZ
396,00 € Štefan VALO Slovenská národná knižnica
21. September 2016
Zmluva o krátkodobej výpožicke nebytových priestorov
5/2016/ZZ/NP
385,73 € Slovenská národná knižnica Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
11. September 2017
Zmluva o krátkodobej výpožičke nebytových priestorov
12/2017/ZZ NP
385,73 € Slovenská národná knižnica Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
29. Júl 2013
Poistná zmluva o havarijnom poistení AUTOPRIMA
35/2013/SaP
382,24 € Generali Slovensko posťovňa, a.s. Slovenská národná knižnica
21. Júl 2014
Poistná zmluva o HP
49/2014/SaP
382,24 € Generali Poisťovňa, a.s. Slovenská národná knižnica
5. December 2013
Kúpna zmluva
29/2013/KPZ
381,00 € Anna Jančiová Slovenská národná knižnica
30. September 2011
Kúpna zmluva
25/2011/KPZ
375,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
15. Január 2014
Zmluva o dielo
96/2013/SaP
371,50 € Slovenská národná knižnica Mesto Rajec
12. August 2014
Kúpna zmluva
12/2014/KPZ
364,00 € Margita Ferková Slovenská národná knižnica
14. November 2011
Kúpna zmluva
33/2011/KPZ
360,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
6. December 2019
Kúpna zmluva
16/2019/KPZ
357,00 € Terézia Rybářová Slovenská národná knižnica
24. November 2014
Zmluva o krátkodobej výpožičke nebytových priestorov
6/2014/ZZ/NP
354,99 € Slovenská národná knižnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
10. Jún 2011
Kúpna zmluva
9/2011/KPZ
352,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
7. Jún 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
155/200/2011
350,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica