Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2012
Kúpna zmluva
15/2012/KPZ
350,00 € Jaroslav KALNÝ Slovenská národná knižnica
10. Máj 2013
Zmluva o vytvorení a použití diela
35/5220/2013
350,00 € PhDr. Viliam Mruškovič Slovenská národná knižnica
1. December 2014
Kúpna zmluva
44/2014/KPZ
350,00 € Dagmar Šabová Slovenská národná knižnica
11. August 2016
Zmluva o pôžičke
35/2016/ZZ
350,00 € Slovenská národná knižnica Mária Hlavatová
16. Február 2017
Zmluva o uskutočnení besedy
4/2017/ZZ
350,00 € Mgr. Jozef Nagy Slovenská národná knižnica
20. Február 2018
Zmluva o uskutočnení besedy
3/2018/ZZ
350,00 € Ing. Pavel Baričák Slovenská národná knižnica
4. Marec 2021
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
9/2021/AUT
350,00 € PhDr. Eva Veselovská, PhD. Slovenská národná knižnica
26. Marec 2021
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
31/2021/AUT
350,00 € doc. PhDr. Dalibor Havel, PhD. Slovenská národná knižnica
3. September 2021
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
124/2021/AUT
350,00 € PhDr. Klára Komorová, PhD. Slovenská národná knižnica
9. September 2021
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
126/2021/AUT
350,00 € Mgr. Lívia Fábryová Slovenská národná knižnica
15. Jún 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
74/2022/AUT
350,00 € Mgr. Angela Škovierová, PhD. Slovenská národná knižnica
15. Jún 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
75/2022/AUT
350,00 € Mgr. Nora Malinovská, PhD. Slovenská národná knižnica
12. Júl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
85/2023/AUT
350,00 € Mgr. Marcela Domenová, PhD. Slovenská národná knižnica
12. Júl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
84/2023/AUT
350,00 € Mgr. Lívia Fábryová Slovenská národná knižnica
25. August 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
100/2023/AUT
350,00 € doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. Slovenská národná knižnica
6. December 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
101/2023/AUT
350,00 € Mgr. Nora Malinovská, PhD. Slovenská národná knižnica
4. Jún 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
118/2024/AUT
350,00 € Mgr. Lívia Fábryová Slovenská národná knižnica
5. Jún 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
122/2024/AUT
350,00 € PhDr. Klára Komorová, PhD. Slovenská národná knižnica
2. Máj 2017
Zmluva o nájme
6/2017/ZZ NP
347,76 € Slovenská národná knižnica VWR International, s.r.o.
27. Jún 2019
Kúpna zmluva
2/2019/KPZ
333,00 € Slovenská národná knižnica Peter Adamek