Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
2/2019/SaP
9 480,00 € BENMAR, s. r. o. Slovenská národná knižnica
5. September 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
25/2019/SaP
9 299,53 € Technik – servis HB, s.r.o. Slovenská národná knižnica
5. September 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
26/2019/SaP
9 271,68 € Technik – servis HB, s.r.o. Slovenská národná knižnica
29. Jún 2020
Zmluva o dielo
16/2020/SaP
9 120,00 € Mgr. art. Matej Kapusta Slovenská národná knižnica
21. December 2011
Zmluva o dielo
81/2011/SaP
8 996,00 € CEIT s.r.o. Bratislava 361138517 Slovenská národná knižnica
8. August 2013
Zmluva o dielo
38/2013/SaP
8 950,00 € Mgr. Rajmund Lauro Slovenská národná knižnica
7. November 2012
Zmluva o dielo
44/2012/SaP
8 910,60 € CHEMTREND s.r.o. Slovenská národná knižnica
2. Máj 2011
Kúpna zmluva
2/2011/KPZ
8 297,00 € Ján Jesenský - elektroinštalácie Slovenská národná knižnica
18. Máj 2020
Memorandum of Agreement for Single Membership
15/2020/ZZ
8 000,00 € Consortium of European Research Libraries Slovenská národná knižnica
26. Apríl 2012
Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke zo dňa 2.10.2007
26/2012/ZZ
7 866,42 € Slovenská národná knižnica Obec Makov
21. August 2019
Čiastková zmluva č. 1 k Rámcovej dohode č. 1/2016/SaP
21/2019/SaP
7 700,00 € Tlačiareň P+M, s. r. o. Slovenská národná knižnica
15. August 2013
Zmluva o dielo
40/2013/SaP
7 218,23 € CHEMTREND s.r.o. Slovenská národná knižnica
5. Marec 2015
Kúpna zmluva
4/2015/KPZ
7 213,98 € CLEAN TONERY, s.r.o. Slovenská národná knižnica
27. Máj 2013
Zmluva o dielo
17/2013/SaP
7 180,00 € DOLIS s.r.o. Slovenská národná knižnica
30. September 2019
Zmluva o dielo
29/2019/SaP
Doplnená
7 140,00 € MAJTECH – STAV s.r.o. Slovenská národná knižnica
5. December 2011
Zmluva o poskytovaní poradenstva
79/2011/SaP
Doplnená
6 950,00 € JupE JT s.r.o., Slovenská národná knižnica
9. August 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní poradenstva č. 79/2011/SaP/D1
31/2012/SaP
6 950,00 € JupE JT s.r.o., Bratislava Slovenská národná knižnica
8. Apríl 2011
Dohoda o zabezpečení realizácie a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
18/2011/ZZ
Doplnená
6 810,00 € Slovenská národná knižnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Martin
12. Február 2024
Servisná zmluva o dielo
1/2024/SaP
6 767,97 € KONE s.r.o. Slovenská národná knižnica
19. August 2016
Zmluva o dielo
54/2016/SaP
6 720,00 € Akad. maliar Jozef Dorica Slovenská národná knižnica