Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-MKMS-ZOD-2023/3355
300,00 € Zoltán Csehy Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave
29. September 2023
Zmluva o spolupráci a propagácii
SNM-MKMS-ZOS-2023/3441
500,00 € Banskobystrický kraj Turizmus Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
29. September 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/3125
0,00 € Jozef Baláž Slovenské národné múzeum
29. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
SNM-GR-INÉ-2023/3420
0,00 € PhDr. Marcel Sedlár Slovenské národné múzeum
29. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
SNM-GR-INÉ-2023/3421
0,00 € PhDr. Marcel Sedlár Slovenské národné múzeum
29. September 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/3126
0,00 € Lenka Matušík Belanová Slovenské národné múzeum
29. September 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/3127
0,00 € Ľubica Drengubiaková Slovenské národné múzeum
29. September 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/3128
0,00 € Mária Ďurišová Slovenské národné múzeum
29. September 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/3129
0,00 € Marek Evinic Slovenské národné múzeum
29. September 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/3130
0,00 € Peter Fiala Slovenské národné múzeum
29. September 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/3131
0,00 € Lucia Grejtáková Slovenské národné múzeum
29. September 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/3132
0,00 € Simona Hagarová Slovenské národné múzeum
29. September 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/3133
0,00 € Ovocinár Hrehor s.r.o. Slovenské národné múzeum
29. September 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/3134
0,00 € Eliška Kolářová Slovenské národné múzeum
29. September 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/3135
0,00 € Adriana Koščová Slovenské národné múzeum
29. September 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/3136
0,00 € MEDÁREŇ, s.r.o. Slovenské národné múzeum
29. September 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/3137
0,00 € Jana Mědílková Slovenské národné múzeum
29. September 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/3138
0,00 € Mgr. Iveta Burešová Mikletičová Slovenské národné múzeum
29. September 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/3139
0,00 € Eva Mišaníková Slovenské národné múzeum
29. September 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/3140
0,00 € Ing. Veronika Mizeríková Slovenské národné múzeum