Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/784
70,00 € Eduard Gombarčík Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
23. Apríl 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/805
70,00 € Jaroslav Cigánek Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
23. Apríl 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/820
70,00 € Ján Bretko Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
23. Apríl 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/821
70,00 € Jozef Lacika Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
23. Apríl 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/824
70,00 € Lucia Tomášková Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
23. Apríl 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/825
70,00 € Bc. Nikolas Šišulák Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
23. Apríl 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/893
70,00 € Ing. Martina Jablonková Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
23. Apríl 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/897
70,00 € Michaela Kotríková Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
23. Apríl 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/908
70,00 € Sofia Žužafková Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
23. Apríl 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/931
70,00 € Mgr. Ivan Remiaš Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
23. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku
SNM-BOJ-NZ-2024/987
940,80 € Michal Dvorský Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
23. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
SNM-MRK-INÉ-2024/984
0,00 € PhDr. Mgr. Ľuba Kráľová, PhD. Slovenské národné múzeum - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/943
7,00 € Ľubomír Patočka Slovenské národné múzeum
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/945
14,00 € Miloš Voštinár Slovenské národné múzeum
23. Apríl 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla
SNM-GR-INÉ-2024/986
0,00 € Mgr. Gregor Gardoš Slovenské národné múzeum
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/946
21,00 € Zuzana Furičková Slovenské národné múzeum
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/947
28,00 € Robert Šimon Slovenské národné múzeum
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/948
28,00 € Roman Malovec Slovenské národné múzeum
23. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke zbierkového predmetu
SNM-MČK-ZOV-2024/677
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/949
28,00 € Kristína Macejková Slovenské národné múzeum