Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Júl 2022
Zmluva o dielo
SNM-BET-ZOD-2022/1914
20 639 997,95 € MBM-Group, a.s. Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar
4. Jún 2021
Zmluva o dielo
SNM-SML-ZOD-2021/597
Doplnená
3 971 224,49 € Bing Stav, s.r.o. Slovenské národné múzeum
30. December 2019
Zmluva o dielo
SNM-MŽK-INÉ-2019/3680
Doplnená
3 524 167,25 € HORNEX a.s. Slovenské národné múzeum
9. Máj 2018
rámcová dohoda č. NET201836-Z
SNM-R-INE-2018/1081
2 404 032,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Slovenské národné múzeum
29. Máj 2014
ZMLUVA O DIELO č. 1662/2014
SNM-R-ZOD-2014/1381
Doplnená
2 281 192,48 € HORNEX, a.s. Slovenské národné múzeum
19. Október 2012
Zmluva o dielo
SNM-R-ZOD-2012/3177
Doplnená
2 057 053,83 € Marián Fifík Slovenské národné múzeum
5. Máj 2022
Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovacích služieb formou papierových stravných poukážok
SNM-GR-INÉ-2022/865
Doplnená
2 056 338,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Slovenské národné múzeum
3. Február 2015
Zmluva o dielo
SNM-R-ZOD-2015/178
Doplnená
2 596 130,34 € HORNEX, a.s. Slovenské národné múzeum
30. Marec 2021
Zmluva o dielo
SNM-HuM-ZOD-2021/234
Doplnená
1 871 000,00 € CONCO SERVICES, s.r.o. Slovenské národné múzeum
10. December 2019
Rámcová dohoda
SNM-GR-INÉ-2019/3673
1 734 270,00 € PRAGOLAB s.r.o. Slovenské národné múzeum
25. Marec 2019
čiatkova zmluva o dodávke elektriny
SNM-R-INÉ-2019/338
Doplnená
1 600 000,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Slovenské národné múzeum
31. August 2011
ZMLUVA O DIELO
SNM-MKMS-ZOD-2011/2323
Doplnená
1 335 814,12 € PS-NOVOPS, a.s. LUČENEC Slovenské národné múzeum
17. Marec 2016
ZMLUVA O DIELO A MANDÁTNA ZMLUVA NA PROJEKTOVÚ A INŽINIERSKU ČINNOSŤ PRE STAVBU KOMPLEXNÁ REVITALIZÁCIA NKP KRÁSNA HÔRKA
SNM-R-ZOD-2016/523
Doplnená
1 186 424,52 € Ing.arch. Peter Kucharovič Slovenské národné múzeum
30. Október 2015
Kúpna zmluva
SNM-PM-KZ-2015/3645
956 000,00 € LABO - SK, s.r.o. Slovenské národné múzeum
7. Apríl 2022
PLÁN OBNOVY
SNM-GR-INÉ-2022/233
922 916,00 € Ministerstvo kultúry Slovenské národné múzeum
31. Január 2020
Zmluva o dielo
SNM-MT-ZOD-2019/3785
Doplnená
839 160,00 € FERRMONT, a.s. Slovenské národné múzeum
19. Apríl 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného financného príspevku z EFRR
SNM-MLS-INE-2011/561
817 149,57 € Riadiaci orgán pre Program EÚZ Slovenská Republika -Rakúsko 2007-2013 Slovenské národné múzeum
17. December 2019
Zmluva o ielo
SNM-BOJ-ZOD-2019/3577
Doplnená
708 698,74 € MV staving a.s. Slovenské národné múzeum
14. Marec 2016
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PREVÁDZKY SYSTÉMU ESEZ
SNM-R-INÉ-2016/441
687 571,20 € EDICO SK, a.s. Slovenské národné múzeum
6. Marec 2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zmluvy 27140130063 zo dňa 15.03.2010 s názvom projektu: „Múzeá tretej generácie na Slovensku“.
SNM-R-INÉ-2010/2618 dodatok č. 4
627 780,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Slovenské národné múzeum