Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2019
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
SNM-HM-ZOS-2019/403
36 756,00 € Slovenské národné múzeum Stadt Frankfurt am Main - Der Magistrat Archäologisches Muzeum Frankfurt
19. Júl 2018
zmluva o reštaurovaní
SNM-BET-ZOR-2018/1760
Doplnená
36 120,00 € Ján Voško, člen Komory reštaurátorov Slovenské národné múzeum
13. Apríl 2022
MANDÁTNA ZMLUVA
SNM-HuM-MZ-2022/454
Doplnená
47 586,00 € cm projekt, s.r.o. Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum v Bratislave
19. Február 2018
zmluva o dielo
SNM-BET-ZOD-2018/104
35 792,62 € K.L. construct s.r.o. Slovenské národné múzeum
22. Máj 2017
zmluva o reštaurovaní
SNM-BET-ZOR-2017/759
Doplnená
35 400,00 € JUPOOR, s.r.o. Slovenské národné múzeum
14. Február 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MČK-NZ-2020/189
35 318,00 € Slovenské národné múzeum Spectral, s.r.o.
4. Apríl 2012
Kúpna zmluva
SNM-R-KZ-2012/572
35 125,23 € KESTLER spol. s r.o. Slovenské národné múzeum
9. Jún 2015
Kúpna zmluva
SNM-MĽŠ-KZ-2015/717
35 000,00 € Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo Slovenské národné múzeum
14. December 2016
zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-BET-NZ-2016/3630
35 000,00 € Slovenské národné múzeum Slovenská Produkčná a.s.
20. December 2021
Zmluva o dielo
SNM-MRK-ZOD-2021/2966
34 675,64 € STAVME s.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzea rusínskej kultúry v Prešove
5. August 2014
ZMLUVA O DIELO
SNM-MT-ZOD-2014/2205
34 205,28 € DRUVOS-VD Slovenské národné múzeum
20. September 2021
SNM-GR-ZOD-2021/2247
SNM-GR-ZOD-2021/2247
34 200,00 € VEVERKA s.r.o. Slovenské národné múzeum
22. November 2019
ZMLUVA O DIELO
SNM-SML-ZOD-2019/3379
33 937,20 € KOVOTVARY SPIŠ, s.r.o. Slovenské národné múzeum
13. Jún 2012
DAROVACIA ZMLUVA
SNM-R-DZ-2012/1584
Doplnená
33 366,00 € Nadácia TV JOJ Slovenské národné múzeum
14. November 2018
zmluva o dielo na objednávku a licenčná zmluva
SNM-MŽK-ZOD-2018/3496
33 204,00 € Nina Cohen Slovenské národné múzeum
20. December 2017
Darovacia zmluva
SNM-MŽK-DZ-2017/3896
33 000,00 € Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. Slovenské národné múzeum
5. December 2023
Zmluva o dielo
SNM-SML-ZOD-2023/3709
31 990,35 € IGLASS spol. s.r.o. Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči
17. Január 2020
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
SNM-HM-ZOD-2019/3777
31 530,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Slovenské národné múzeum
16. Marec 2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
SNM-MT-ZOD-2021/97
31 500,00 € VEVERKA, s.r.o. Slovenské národné múzeum
17. September 2020
Zmluva o dielo
SNM-HuM-ZOD-2020/2414
31 200,00 € VEVERKA, s.r.o. Slovenské národné múzeum