Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2012
ZMLUVA O DIELO
SNM-R-ZOD-2012/640
31 080,00 € HABESO s.r.o. Slovenské národné múzeum
19. Október 2023
Zmluva o dielo
SNM-MT-ZOD-2023/3358
31 044,00 € Ing. arch. Eliška Turanská Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine
14. December 2012
Zmluva o dielo
SNM-R-ZOD-2012/3606
31 000,00 € DESTIN,a.s. Slovenské národné múzeum
3. August 2017
zmluva o dielo
SNM-MKMS-ZOD-2017/2357
30 866,47 € RUDBECKIA, s.r.o. Slovenské národné múzeum
20. December 2023
Zmluva o dielo
SNM-MT-ZOD-2023/4017
30 600,00 € JStore s.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine
10. Marec 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemkov
SNM-MČK-NZ-2010/2014
30 036,50 € Slovenské národné múzeum Miloš Mikovič – TAVERNA POD BAŠTOU
14. Jún 2016
darovacia zmluva
SNM-MŽK-DZ-2016/1690
30 000,00 € ECO-INVEST, a.s. Slovenské národné múzeum
14. December 2016
zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-BET-NZ-2016/3842
30 000,00 € Slovenské národné múzeum Slovenská Produkčná a.s.
12. Marec 2018
zmluva o dielo a licenčná zmluva
SNM-HM-ZOD-2018/251
30 000,00 € pingpong s.r.o. Slovenské národné múzeum
22. December 2023
Kúpna zmluva č. 16/2023
SNM-HM-KZ-2023/4052
30 000,00 € Mgr. Jozef Lenhart Slovenské národné múzeum - Historické Múzeum v Bratislave
15. December 2017
Zmluva o zabezpečení systému AUTORITY a zabezpečení dát subsystémov CEMUZ
SNM-R-CEMUZ-2017/3867
Doplnená
29 882,00 € EDICO SK, a.s. Slovenské národné múzeum
20. Júl 2017
Zmluva o dielo
SNM-MKMS-ZOD-2017/2365
Doplnená
29 875,92 € RENOSIK CONSULTING s.r.o. Slovenské národné múzeum
15. Marec 2023
Zmluva o dielo
SNM-MČK-ZOD-2023/325
29 765,33 € PRO EXTERIÉR s.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň v Častej
23. Január 2017
zmluva o riešení projektu APVV-15-0460
SNM-HM-INE-2016/3351
Doplnená
29 462,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenské národné múzeum
16. Jún 2017
Zmluva o dielo
SNM-MT-ZOD-2017/1637
29 154,58 € D R U V O S - výrobné družstvo Slovenské národné múzeum
5. Október 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-BOJ-NZ-2011/2683
Doplnená
28 764,24 € Slovenské národné múzeum Kreon s.r.o.
2. September 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-BOJ-NZ-2020/2100
28 756,82 € Slovenské národné múzeum TRIGON PRODUCTION s.r.o.
15. Júl 2016
dohoda o urovnani
SNM-R-INE-2016/2369
28 648,80 € EDICO SK, a.s. Slovenské národné múzeum
21. Marec 2020
Zmluva odielo
SNM-BET-ZOD-2020/390
28 300,00 € PD Roštár s.r.o. Slovenské národné múzeum
4. Marec 2021
Partnerská Dohoda pre partnerské projekty darcov
SNM-MBKH-INÉ-2021/25
27 960,00 € Kulturproduksjoner Slovenské národné múzeum - Múzeom bábkarských kultúr a hračiek