Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MT-NZ-2022/1108
27 450,72 € Kultúrne centrum Museum Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine
3. Jún 2019
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
SNM-BOJ-ZOS-2019/1336
27 250,00 € Slovenské národné múzeum Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
8. Február 2013
Dodatok č. 4 o vecnom, časovom a finančnom plnení IV. etapy realizácie
SNM-MUK-ZoD-2008/15
Doplnená
27 121,78 € DREVOŠINDEL FI s.r.o. Slovenské národné múzeum
26. September 2023
Zmluva o dielo
SNM-BET-ZOD-2023/2877
Doplnená
26 551,20 € Archeologický ústav SAV, v.v.i. Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar v Betliari
7. September 2023
Rámcová dohoda
SNM-GR-INÉ-2023/3055
Doplnená
26 510,40 € Orange Slovensko, a.s. Slovenské národné múzeum
14. Marec 2019
Kúpna zmluva
SNM-MUK-KZ-2019/178
25 354,00 € Doc. Ing. Igor Hantuch, CSc. Slovenské národné múzeum
29. September 2015
Darovacia zmluva
SNM-MŽK-DZ-2015/2680
25 000,00 € TAURIS, a.s. Slovenské národné múzeum
30. September 2015
Darovacia zmluva
SNM-MŽK-DZ-2015/2680A
25 000,00 € Harmanec-Kuvert, spol. s r.o. Slovenské národné múzeum
13. November 2023
Kúpna zmluva
SNM-HM-KZ-2023/3449
25 000,00 € Ing. Karol Gogolák, MBA Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave
20. December 2023
Kúpna zmluva
SNM-MT-KZ-2023/3916
25 000,00 € Ing. Gabriela Schlöglová Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine
22. December 2023
KÚPNA ZMLUVA
SNM-HM-KZ-2023/4008
25 000,00 € PhDr. Štefan Holčík, CSc. Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave
5. Marec 2019
zmluva o dielo
SNM-MT-ZOD-2019/201
24 999,60 € Jaroslav Koniar Slovenské národné múzeum
28. September 2018
Rámcová dohoda
SNM-SML-INÉ-2018/3166
24 700,00 € ROGEN, s.r.o. Slovenské národné múzeum
9. Máj 2022
ZMLUVA O DIELO
SNM-SML-ZOD-2022/542
24 700,00 € ROCK engineering, s. r. o. Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči
28. December 2018
Zmluva o poskytnutí služby
SNM-R-ZPS-2018/4075
24 398,35 € TERMMING, a.s. Slovenské národné múzeum
23. Máj 2018
kúpna zmluva
SNM-HuM-KZ-2018/1411
24 000,00 € Zdenko Kunc Slovenské národné múzeum
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby
SNM-GR-INÉ-2024/578
24 000,00 € KFA_norbert šmondrk, spol. s.r.o. Slovenské národné múzeum
12. Marec 2015
Kúpna zmluva
SNM-MŽK-KZ-2015/203
23 990,00 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Slovenské národné múzeum
20. November 2017
zmluva o dielo
SNM-R-ZOD-2017/3548
23 988,00 € A B.K.P.Š., spol. s r.o., Slovenské národné múzeum
16. Apríl 2015
Kúpna zmluva
SNM-HM-KZ-2015/497
23 977,27 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Slovenské národné múzeum