Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Október 2015
Kúpna zmluva
SNM-MŽK-KZ-2015/3323
23 961,60 € MARVIL s.r.o Slovenské národné múzeum
11. Marec 2015
Kúpna zmluva
SNM-AM-KZ-2015/260
23 790,00 € Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka. Slovakia Slovenské národné múzeum
11. Apríl 2017
kúpna zmluva
SNM-SML-KZ-2016/3889
23 790,00 € Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia Slovenské národné múzeum
14. Október 2016
zmluva o preprave
SNM-R-ZOP-2016/1249
23 760,00 € IGS-HS Art Service, s.r.o. Slovenské národné múzeum
1. Jún 2020
Zmluva o reštaurovaní
SNM-BET-ZOR-2020/522
Doplnená
23 500,00 € JUPOOR, s.r.o. Slovenské národné múzeum
16. Február 2022
Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
SNM-AM-INÉ-2020/342
Doplnená
23 460,43 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
7. Júl 2022
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb pri nakladaní s odpadovou vodou
SNM-MČK-INÉ-2022/1838
23 400,00 € MIROMAN, spol. s r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň
14. August 2018
kúpna zmluva
SNM-BOJ-KZ-2018/2648
23 000,00 € Roman Záhumenský Slovenské národné múzeum
11. Október 2011
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV
SNM-HM-ZOV-2011/2665
22 700,00 € Slovenské národné múzeum Österreichisches Museum für Volkskunde
31. Júl 2012
ZMLUVA O DIELO
SNM-R-ZOD-2012/2121
22 516,80 € SzTEL s.r.o. Slovenské národné múzeum
14. Júl 2017
Zmluva o rreštaurovaní
SNM-BET-ZOR-2017/762
Doplnená
22 500,00 € Mgr. art. Štefan Kocka Slovenské národné múzeum
10. Marec 2016
kúpna zmluva
SNM-SML-KZ-2016/306
22 472,88 € JFinterier, s.r.o. Slovenské národné múzeum
9. Október 2015
Kúpna zmluva
SNM-MŽK-KZ-2015/3322
22 269,60 € DUMA spol. s r.o Slovenské národné múzeum
26. Február 2015
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku
SNM-BOJ-NZ-2015/39
22 260,00 € Slovenské národné múzeum Radoslav Hanzel - Radeva
17. Október 2013
Zmluva o dielo
SNM-R-ZOD-2013/3316
21 960,00 € Centire s. r. o. Slovenské národné múzeum
8. Júl 2015
ZMLUVA O DIELO
SNM-R-ZoD-2015/1848
Doplnená
21 840,00 € PRODIS plus, s.r.o. Slovenské národné múzeum
19. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-HM-ZOD-2023/2689
21 780,00 € Ateliér Masár s.r.o. Slovenské národné múzeum - Historické Múzeum v Bratislave
29. September 2015
Kúpna zmluva
SNM-MŽK-KZ-2015/2618
21 700,00 € Slovenské národné múzeum Západoslovenská distribučná, a.s.
15. Apríl 2014
Kúpna zmluva
SNM-HM-KZ-2014/625
21 400,00 € Aukčný dom Macho&Chlapovič, a.s. Slovenské národné múzeum
6. Máj 2021
Zmluva o dielo
SNM-MUK-ZOD-2021/398
21 000,00 € CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Slovenské národné múzeum