Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2018
zmluva o dielo
SNM-HM-ZOD-2018/609
249 599,00 € pingpong s.r.o. Slovenské národné múzeum
27. Máj 2015
ZMLUVA O DIELO
SNM-HM-ZOD-2015/1278
247 873,20 € KOVAL SYSTEMS, a.s. Slovenské národné múzeum
27. Máj 2015
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
SNM-HM-ZOD-2015/1279
247 200,00 € KOVAL SYSTEMS, a.s. Slovenské národné múzeum
7. Október 2015
Zmluva o dielo
SNM-MBKH-ZoD-2015/3324
Doplnená
244 000,00 € Obnova s.r.o. Slovenské národné múzeum
4. Jún 2015
ZMLUVA O DIELO
SNM-R-ZOD-2015/1526
240 059,59 € HORNEX, a.s. Slovenské národné múzeum
23. August 2016
zmluva o poskytnutí prostriedkov APVV
SNM-AM-INE-2016/2157
Doplnená
232 269,00 € Slovenské národné múzeum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15. Máj 2013
KÚPNA ZMLUVA
SNM-HM-KZ-2013/1252
230 043,96 € SecuriLas, s.r.o. Slovenské národné múzeum
15. Marec 2023
Zmluva o podpore prevádzky, údržba o rozvoji informačného systému
SNM-GR-INÉ-2023/330
Doplnená
226 896,00 € Axiell s.r.o. Slovenské národné múzeum
11. Apríl 2018
zmluva o dielo
SNM–BOJ–ZOD-2018/415
Doplnená
242 495,41 € Si. To. Ro. s. r. o. Slovenské národné múzeum
5. August 2013
Zmluva o zabezpečení prevádzky systému CEMUZ
SNM-R-CEMUZ-2013/2425
220 092,00 € EDICO SK, a.s. Slovenské národné múzeum
24. Október 2018
zmluva o poskytovaní služieb a licenčná zmluva
SNM-R-INÉ-2018/3640
219 000,00 € Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta STU, Katedra konštrukcií pozemných stavieb Slovenské národné múzeum
7. November 2019
ZMLUVA O DIELO
SNM-BOJ-ZOD-2019/3196
Doplnená
215 762,68 € Si.To.Ro. s.r.o. Slovenské národné múzeum
6. December 2013
ZMLUVA O DIELO
č. SNM–Boj–ZoD-2013/3608
212 583,33 € akad. soch. Albin Okša HAJA Slovenské národné múzeum
3. Apríl 2017
zmluva o dielo
SNM-BOJ-ZOD-2017/433
212 400,00 € HOLLSTAV s.r.o. Slovenské národné múzeum
15. August 2016
zmluva o dielo
SNM-MBKH-ZOD-2016/2682
Doplnená
210 000,00 € HOLLSTAV, s.r.o. Slovenské národné múzeum
27. Január 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
SNM-BET-ZOS-2021/26
Doplnená
210 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta STU v Bratislave Slovenské národné múzeum
23. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
SNM-BET-ZOS-2022/3270
210 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar
21. December 2016
zmluva o dielo a licenčná zmluva
SNM-MŽK-ZOD-2016/3689
Doplnená
209 000,00 € N & V DESIGN, spol. s r.o. Slovenské národné múzeum
31. Október 2017
zmluva o dielo a licenčná zmluva
SNM-MŽK-ZOD-2017/3453
208 900,00 € N & V DESIGN, spol. s r.o. Slovenské národné múzeum
18. August 2011
Zmluva o dielo
SNM-MČK-INÉ-2011/2145
Doplnená
206 440,08 € PR QUERKUS, s.r.o. Slovenské národné múzeum