Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2016
zmluva o dielo
SNM-MUK-ZOD-2016/3120
Doplnená
141 450,00 € ARTGARDENIA, s.r.o. Slovenské národné múzeum
11. November 2016
Zmluva o dielo
SNM-MT-ZOD-2016/3562
121 632,00 € Mgr. art. Dušan Veverka - ATELIÉR Slovenské národné múzeum
8. August 2016
zmluva o spolupráci
SNM-AM-ZOS-2016/2482
116 134,00 € Archeologický ústav SAV Slovenské národné múzeum
14. September 2018
zmluva o dielo
SNM-MUK-ZOD-2018/3020
Doplnená
103 198,60 € František Šovari - FEROSPOL Slovenské národné múzeum
19. August 2020
Zmluva o dielo
SNM-BET-ZOD-2020/1624
110 250,00 € EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Slovenské národné múzeum
26. Október 2016
dohoda o spolufinancovaní
SNM-HM-INE-2016/3374
109 348,76 € Slovenské národné múzeum Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15. August 2018
zmluva o dielo
SNM-R-ZoD-2018/2690
Doplnená
108 000,00 € A B.K.P.Š., spol. s r. o. Slovenské národné múzeum
28. Október 2022
Zmluva o dielo
SNM-BET-ZOD-2022/2808
103 708,80 € Archeologický ústav SAV, verejná výskumná inštitúcia Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar
13. November 2018
zmluva o dielo
SNM-HM-ZOD-2018/3112
101 284,80 € pingpong s. r. o Slovenské národné múzeum
15. November 2018
zmluva o dielo
SNM-HM-ZOD-2018/3112
101 284,80 € pingpong s.r.o. Slovenské národné múzeum
17. September 2015
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
SNM-MĽŠ-ZOD-2015/2861
100 244,28 € KOVAL SYSTEMS, a.s. Slovenské národné múzeum
20. Apríl 2016
zmluva o reštaurovaní
SNM-BET-ZOR-2016/622
Doplnená
100 165,00 € Mgr. art. Peter Koreň Slovenské národné múzeum
29. Marec 2019
zmluva o dielo
SNM-SML-ZOD-2019/151
Doplnená
99 904,80 € ENVIGEO, a.s. Slovenské národné múzeum
25. Júl 2019
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
SNM-GR-INÉ-2019/2037
99 000,00 € ALTER IURIS, s.r.o. Slovenské národné múzeum
22. December 2023
Zmluva o vytvorení diela a diela
SNM-HM-ZOD-2023/4056
97 800,00 € Ateliér Masár s.r.o. Slovenské národné múzeum - Historické Múzeum v Bratislave
17. Október 2019
Zmluva o dielo
SNM-MŽK-ZOD-2019/2816
97 617,60 € Hrachostav s.r.o. Slovenské národné múzeum
22. Jún 2021
Mandátna zmluva
SNM-SML-MZ-2021/923
95 550,00 € Peter Basarik Slovenské národné múzeum
6. Február 2015
ZMLUVA O DIELO
SNM-MT-ZOD-2015/144
94 344,00 € Mgr. art. Dušan Veverka - ATELIÉR Slovenské národné múzeum
11. August 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
SNM-SML-INÉ-2021/1587
Doplnená
92 299,80 € Štefan Bendžala - ALFA-SBS Slovenské národné múzeum
14. Marec 2013
ZMLUVA O DIELO
SNM‐BET‐ZOD‐2013/425
92 027,89 € MATEP spol. s r.o. Slovenské národné múzeum