Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2011
Zmluva o reštaurovaní
SNM-HM-ZOR-2011/781
Doplnená
66 123,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
6. Jún 2022
Zmluva o nájme majetku štátu
SNM-MČK-NZ-2022/315
66 027,00 € Branislav Čavara Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň v Častej
12. August 2021
Zmluva o dielo
SNM-BET-ZOD-2021/1299
65 970,00 € Restau.Art s.r.o. Slovenské národné múzeum
10. December 2012
Zmluva o dielo
SNM-MŽK-ZOD-2012/3589
64 912,00 € Enermont s.r.o. Slovenské národné múzeum
16. August 2019
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
SNM-HM-ZOD-2019/1893
64 284,00 € Veverka s.r.o. Slovenské národné múzeum
7. Január 2020
Zmluva o dielo
SNM-BET-ZOD-2019/3049
Doplnená
64 272,00 € Archeologický ústav SAV Slovenské národné múzeum
15. August 2017
Zmluva o dielo
SNM-BET-ZOD-2017/2411
Doplnená
64 169,84 € PD Roštár s.r.o. Slovenské národné múzeum
10. September 2012
Dodatok č. 3 o vecnom, časovom a finančnom plnení III. etapy realizácie k ZMLUVE O DIELO
SNM-MUK-ZOD-2009/28
Doplnená
62 507,52 € DREVOŠINDEL FI s.r.o. Slovenské národné múzeum
25. November 2019
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
SNM-HM-ZOD-2019/3032
62 400,00 € incloud s. r. o. Slovenské národné múzeum
28. Október 2016
zmluva o reštaurovaní
SNM-BOJ-ZOR-2016/3417
60 700,00 € terra m s.r.o. Slovenské národné múzeum
10. Október 2017
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNEHO PORADENSTVA
SNM-R-INÉ-2017/3251
60 000,00 € ALTER IURIS, s.r.o. Slovenské národné múzeum
11. December 2012
Licenčná zmluva
SNM-MŽK-INÉ-2012/3593
Doplnená
59 900,00 € N&V DESIGN, spol. s r.o. Slovenské národné múzeum
22. Január 2018
zmluva o dielo
SNM-R-ZOD-2018/61
59 868,00 € A B.K.P.Š., spol. s r.o., Slovenské národné múzeum
6. August 2020
Zmluva o dielo
SNM-BET-ZOD-2020/1373
Doplnená
59 790,00 € Restau.Art s.r.o. Slovenské národné múzeum
2. Marec 2021
Zmluva o dielo
SNM-GR-ZNH-2021/10
Doplnená
59 674,12 € BasicBuild, s.r.o. Slovenské národné múzeum
28. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-HM-NZ-2022/3034
59 481,99 € Mesto Pezinok Slovenské národné múzeum - Historické Múzeum v Bratislave
8. August 2019
zmluva o poskytovaní služieb
SNM-BET-ZOS-2019/2174
Doplnená
59 400,00 € PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Slovenské národné múzeum
28. August 2013
KÚPNA ZMLUVA
SNM-R-KZ-2013/2795
59 193,60 € Gratex International, a.s. Slovenské národné múzeum
12. September 2018
zmluva o dielo
SNM-HM-ZOD-2018/2680
59 040,00 € PROMA, s.r.o. Slovenské národné múzeum
26. November 2021
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-HM-ZOD-2021/2734
58 989,00 € Ateliér Masár s.r.o. Slovenské národné múzeum