Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2019
zmluva o dielo
SNM-MUK-ZOD-2019/138
73 732,20 € František Šovari - FEROSPOL Slovenské národné múzeum
15. Júl 2011
Zmluva o dielo
SNM–BOJ–ZOD–2011/752
70 860,00 € Akad. soch. Albín Okša Slovenské národné múzeum
9. Február 2015
Zmluva o dielo
SNM-MĽŠ-ZOD-2015/191
70 000,00 € hantabal architekti s.r.o. Slovenské národné múzeum
17. Február 2021
Zmluva o zabezpečení prevádzky systému ESEZ 4G
SNM-GR-ZNH-2021/29
69 998,95 € EDICO SK, a.s. Slovenské národné múzeum
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
SNM-HM-INÉ-2023/3811
69 903,00 € IGS-HS Art Service, s.r.o. Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave
13. August 2020
Zmluva o zabezpečení prevádzky systému
SNM-GR-CEMUZ-2020/1625
69 500,00 € EDICO SK, a.s. Slovenské národné múzeum
11. Marec 2013
ZMLUVA O DIELO
SNM‐BET‐ZOD‐2013/421
69 499,00 € Mgr. Luboš Kűrthy Slovenské národné múzeum
7. Marec 2018
zmluva o dielo a licenčná zmluva
SNM-MŽK-ZOD-2018/261
69 130,00 € N & V DESIGN, spol. s r.o. Slovenské národné múzeum
18. Júl 2022
Zmluva o zabezpečení databázových služieb systému elektronickej evidencie zbierok
SNM-GR-INÉ-2022/1956
69 023,87 € EDICO SK, a.s. Slovenské národné múzeum
19. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
SNM-GR-INE-2023/678
Doplnená
68 244,00 € Ticketware s.r.o. Slovenské národné múzeum
20. Február 2019
zmluva o dielo na projektovú a inžinierskú činnosť
SNM-MŽK-ZoD-2019/158
67 900,00 € PROMA, s.r.o. Slovenské národné múzeum
19. December 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
SNM-BET-ZOD-2023/3895
67 500,00 € grau architects, s.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar
29. Apríl 2011
Zmluva o reštaurovaní
SNM-HM-ZOR-2011/781
Doplnená
66 123,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
6. Jún 2022
Zmluva o nájme majetku štátu
SNM-MČK-NZ-2022/315
66 027,00 € Branislav Čavara Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň v Častej
12. August 2021
Zmluva o dielo
SNM-BET-ZOD-2021/1299
65 970,00 € Restau.Art s.r.o. Slovenské národné múzeum
10. December 2012
Zmluva o dielo
SNM-MŽK-ZOD-2012/3589
64 912,00 € Enermont s.r.o. Slovenské národné múzeum
16. August 2019
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
SNM-HM-ZOD-2019/1893
64 284,00 € Veverka s.r.o. Slovenské národné múzeum
7. Január 2020
Zmluva o dielo
SNM-BET-ZOD-2019/3049
Doplnená
64 272,00 € Archeologický ústav SAV Slovenské národné múzeum
15. August 2017
Zmluva o dielo
SNM-BET-ZOD-2017/2411
Doplnená
64 169,84 € PD Roštár s.r.o. Slovenské národné múzeum
10. September 2012
Dodatok č. 3 o vecnom, časovom a finančnom plnení III. etapy realizácie k ZMLUVE O DIELO
SNM-MUK-ZOD-2009/28
Doplnená
62 507,52 € DREVOŠINDEL FI s.r.o. Slovenské národné múzeum