Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2022
Zmluva o reštaurovaní
SNM-BET-ZOR-2022/177
58 975,00 € Ateliér 11 s.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar
20. December 2018
zmluva o dielo na projektovú a inžinierskú činnosť
SNM-MŽK-ZoD-2018/4069
58 560,00 € PROMA, s.r.o. Slovenské národné múzeum
19. Júl 2012
ZMLUVA O DIELO
SNM‐R‐ZOD‐2012/2043
Doplnená
56 508,52 € VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s. Slovenské národné múzeum
28. Október 2020
Zmluva o dielo
SNM-GR-ZOD-2020/2925
57 072,00 € PEBA Security, s. r. o. Slovenské národné múzeum
28. November 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
SNM-MUK-INÉ-2018/3661
Doplnená
56 995,20 € AMG Security, s.r.o. Slovenské národné múzeum
22. December 2021
Zmluva o dielo
SNM-MBKH-ZOD-2021/2974
54 525,00 € K3 outdoor, a.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
21. Február 2022
Zmluva o dielo
SNM-SML-ZOD-2022/37
52 611,60 € Štúdio J+J, s.r.o. Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči
24. Jún 2011
DOPLNKOVÁ ZMLUVA č. 13 k zmluve o dielo č. 28/2002/VR
SNM–BOJ–ZOD–2011/1006
52 359,00 € SATES a. s. Slovenské národné múzeum
23. Október 2015
Zmluva o dielo
SNM-R-ZOD-2015/3513
Doplnená
50 823,92 € HORNEX, a.s. Slovenské národné múzeum
1. December 2014
Kúpna zmluva
SNM-MŽK-KZ-2014/3442
50 000,00 € Martin ŠAMAJ Slovenské národné múzeum
24. November 2022
Dohoda o započítaní pohľadávok
SNM-GR-INÉ-2022/3213
49 105,37 € CONCO Services, s.r.o. Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum
31. Október 2018
zmluva o dielo
SNM-MT-ZOD-2018/3663
Doplnená
68 334,13 € DRUVOS - výrobné družstvo Slovenské národné múzeum
17. September 2019
Zmluva o dielo
SNM-MČK-ZOD-2019/2394
48 242,66 € DAD - TEL, spol. s r.o. Slovenské národné múzeum
30. Máj 2017
zmluva o nájme nehnuteľného majetku
SNM-BOJ-NZ-2017/625
48 001,20 € Slovenské národné múzeum MVDr. Jozef Mišák
19. Apríl 2011
Zmluva o ukončení zmluvy o reštaurovaní
SNM-HM-ZOR-2011/592
47 709,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
24. September 2021
SNM-BET-ZOR-2021/1602
SNM-BET-ZOR-2021/1602
46 896,00 € Rest & Ferrum s.r.o Slovenské národné múzeum
27. Júl 2018
ZMLUVA O DIELO
SNM-R-ZOD-2018/2336
Doplnená
45 600,00 € Inštalacentrum, s.r.o. Slovenské národné múzeum
6. Apríl 2021
MANDÁTNA ZMLUVA
SNM-HuM-MZ-2021/66
45 429,12 € SLK PROJEKT s.r.o. Slovenské národné múzeum
14. Apríl 2021
Zmluva o dielo
SNM-SML-ZOD-2021/188
45 422,23 € SATES, a.s. Slovenské národné múzeum
11. Apríl 2018
Kúpna zmluva SNM-MŽK-KZ- 2018/394
SNM-MŽK-KZ- 2018/394
45 000,00 € Anna Mináriková rod. Krasňanská Slovenské národné múzeum