Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2011
Zmluva o výpožičke
SNM-HM-ZOV-2011/55
0,00 € Slovenské národné múzeum Ústredie ľudovej umeleckej výroby
27. Január 2011
Zmluva o dočasnom premiestnení zbierkových predmetov
SNM-BOJ-ZOV-2011/50
0,00 € Slovenské národné múzeum Slovenská národná galéria
27. Január 2011
Zmluva o výpožičke
SNM-MČK-ZOV-2011/52
0,00 € Slovenské národné múzeum Slovenská národná galéria
28. Január 2011
Zmluva o výpožičke
SNM-AM-ZOV-2011/33
0,00 € Slovenské národné múzeum Mestké múzeum v Senci
28. Január 2011
Zmluva o výpožičke
SNM-AM-ZOV-2011/34
0,00 € Slovenské národné múzeum Pohronské múzeum Nová Baňa
28. Január 2011
Zmluva o výpožičke
SNM-AM-ZOV-2011/65
0,00 € Slovenské národné múzeum Horehronské múzeum Brezno
28. Január 2011
Zmluva o výpožičke
SNM-AM-ZOV-2011/66
0,00 € Slovenské národné múzeum Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
7. Február 2011
Zmluva o výpožičke
SNM-AM-ZOV-2011/81
0,00 € Slovenské národné múzeum Mestské múzeum v Pezinku
9. Február 2011
Zmluva o výpožičke
SNM-MT-ZOV-2011/61
0,00 € Slovenské národné múzeum Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
9. Február 2011
Zmluva o spolupráci
SNM-MT-ZOS-2011/89
0,00 € Slovenské národné múzeum Farnosť sv. Martina
10. Február 2011
Zmluva o výpožičke
SNM-AM-ZOV-2011/86
0,00 € Slovenské národné múzeum Záhorské múzeum Skalica
10. Február 2011
Zmluva o výpožičke
SNM-AM-ZOV-2011/80
0,00 € Slovenské národné múzeum Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
10. Február 2011
Zmluva o výpožičke
SNM-AM-ZOV-2011/108
0,00 € Slovenské národné múzeum Archeologický ústav SAV
11. Február 2011
Zmluva o výpožičke
SNM-AM-ZOV-2011/84
0,00 € Slovenské národné múzeum Vlastivedné múzeum v Galante
11. Február 2011
Zmluva o výpožičke
SNM-AM-ZOV-2011/85
0,00 € Slovenské národné múzeum Trenčianske múzeum
11. Február 2011
Zmluva o výpožičke
SNM-HM-ZOV-2011/114
0,00 € Slovenské národné múzeum Slovenská národná galéria
14. Február 2011
Zmluva o výpožičke
SNM-AM-ZOV-2011/107
0,00 € Slovenské národné múzeum Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
17. Február 2011
Zmluva o spolupráci
SNM-R-ZOS-2011/150
0,00 € Slovenská agentúra pre cestovný ruch Slovenské národné múzeum
17. Február 2011
Zmluva o výpožičke
SNM-HM-ZOV-2011/40
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Slovenské technické múzeum
18. Február 2011
Zmluva o výpožičke
SNM-MČK-ZOV-2011/115
0,00 € Slovenské národné múzeum Slovenská národná galéria