Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Dohoda o bakalárskej praxi študenta
SNM-BOJ-INÉ-2024/259
0,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
23. Február 2024
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
SNM-GR-ZOD-2024/156
3 200,00 € Mgr. Art. Monika Bajlová Slovenské národné múzeum
22. Február 2024
Zmluva o nájme nehnuteľností
SNM-BET-NZ-2024/217
500,00 € Jennifer Kováčová Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar v Betliari
22. Február 2024
Zmluva o výpožičke
SNM-MRK-ZOV-2024/241
0,00 € Ing. Mikuláš Derevjaník Slovenské národné múzeum - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove
22. Február 2024
Zmluva o výpožičke
SNM-MRK-ZOV-2024/239
0,00 € Michal Hlinka Slovenské národné múzeum - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove
22. Február 2024
Zmluva o výpožičke
SNM-MRK-ZOV-2024/238
0,00 € Ing. Martin Karaš Slovenské národné múzeum - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove
22. Február 2024
Kúpna zmluva
SNM-HM-KZ-2024/121
475,00 € Mária Hýrošová Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave
21. Február 2024
Darovacia zmluva
SNM-MŽK-DZ-2023/3945
0,00 € PhDr. Danica Hlinková Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry v Bratislave
21. Február 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého výstúpenia a licenčná zmluva
SNM-MŽK-INÉ-2024/242
150,00 € Alžbeta Godovičová Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry v Bratislave
21. Február 2024
Licenčná zmluva
SNM-HM-LZ-2024/216
0,00 € Občianske združenie - samizdat.sk Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave
21. Február 2024
Komisionárska zmluva
SNM-HM-INÉ-2024/183
0,00 € dyera s.r.o. Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SNM-GR-INÉ-2024/221
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenské národné múzeum
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí digitálnych záznamov z fondov SNM-Múzeí v Martine
SNM-MT-INÉ-2024/233
64,00 € MUDr. Jozef Marec Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine
20. Február 2024
Kúpna zmluva
SNM-HM-KZ-2024/124
54,40 € Mgr. Peter Barta Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave
20. Február 2024
Kúpna zmluva
SNM-HM-KZ-2024/120
205,00 € Mária Dokupilová Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave
20. Február 2024
Darovacia zmluva
SNM-BET-DZ-2024/185
0,00 € MUDr. Ján Gazdačko Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar v Betliari
19. Február 2024
Zmluva o napojení objektov na pult centralizovanej ochrany a ich ochranu č. PCO R-3857/2024
SNM-MT-INÉ-2024/247
1 252,80 € RAVI s.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine
19. Február 2024
Zmluva o výpožičke
SNM-BET-ZOV-2024/154
0,00 € SNG-Slovenská národná galéria Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar v Betliari
19. Február 2024
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotoreprodukcií zbierkových predmetov
SNM-BET-INÉ-2024/166
0,00 € SNG-Slovenská národná galéria Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar v Betliari
19. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-HM-ZOV-2024/226
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave