Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/706
90,00 € Zlatica Antálková Slovenské národné múzeum
2. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/707
40,00 € Jarmila Baková Slovenské národné múzeum
2. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/708
40,00 € Jozef Baláž Slovenské národné múzeum
2. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/710
40,00 € Lenka Matušík Belanová Slovenské národné múzeum
2. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/711
40,00 € Dáša Budajová Slovenské národné múzeum
2. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/712
60,00 € Peter Čižmarovič Slovenské národné múzeum
2. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/713
60,00 € Jozef Čecho Slovenské národné múzeum
2. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/714
10,00 € OZ Čarovný prútik Slovenské národné múzeum
2. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/715
60,00 € Marta Čauderová Slovenské národné múzeum
2. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/716
40,00 € Darina Čížová Slovenské národné múzeum
2. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/717
120,00 € Ľubica Drengubiaková Slovenské národné múzeum
2. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/718
30,00 € Marek Evinic Slovenské národné múzeum
2. Máj 2024
Kúpna zmluva
SNM-HM-KZ-2024/796
500,00 € Ing. Arch. Viera Mrázová, PhD. Slovenské národné múzeum - Historické múzeum
2. Máj 2024
Kúpna zmluva
SNM-HM-KZ-2024/795
61,00 € Zuzana Luprichová, rod. Dolinská Slovenské národné múzeum - Historické múzeum
2. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/719
40,00 € Katarína Feketíková Slovenské národné múzeum
2. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/720
20,00 € Peter Fiala Slovenské národné múzeum
2. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/721
20,00 € Ing. Jaroslava Fodorová Slovenské národné múzeum
2. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/722
40,00 € Veronika Galánková Slovenské národné múzeum
2. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/723
20,00 € Eduard Gecler Slovenské národné múzeum
2. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/724
60,00 € Ing. Katarína Gogoľáková Slovenské národné múzeum