Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Licenčná zmluva
SNM-HM-LZ-2022/3388
506,00 € S L O V G R A M, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov Slovenské národné múzeum - Historické Múzeum v Bratislave
22. December 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.1064/2022
SNM-MČK-NZ-2022/3412
28,00 € Jana Raganová Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň
22. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MČK-NZ-2022/3455
398,53 € Vladislav Berkovič Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň
21. December 2022
Zmluva č. 2189/VSD/2022 o súhlase s realizáciou preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia
SNM-BET-INÉ-2022/3044
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar
21. December 2022
Kúpna zmluva
SNM-MČK-KZ-2022/3451
200,00 € Pavol Jakubčík Slovenské národné múzeum -Múzeum Červený Kameň
21. December 2022
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotoreprodukcií zbierkových predmetov
SNM-BET-INÉ-2022/3339
0,00 € Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar
21. December 2022
Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti
SNM-PM-DHZ-2022/3452
0,00 € Ing. Oľga Kostihová; Mária Marková; Emília Sýkorová ; Mgr. Anna Zibriková; Mgr. Andrej Biháry Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum v Bratislave
21. December 2022
Licenčná zmluva
SNM–GR-LZ-2022/3328
36,00 € Mgr. art. Štefan Kocka Slovenské národné múzeum
21. December 2022
Licenčná zmluva
SNM–GR-LZ-2022/3329
75,00 € Mgr. Jozef Lenhart Slovenské národné múzeum
21. December 2022
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM–GR-ZOD-2022/3249
176,00 € Mgr. Jozef Lenhart Slovenské národné múzeum
21. December 2022
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM–GR-ZOD-2022/3254
33,00 € Mgr. Bc. Vladimíra Príbišová Slovenské národné múzeum
21. December 2022
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-GR-ZOD-2022/3255
0,00 € Mgr. Martina Ďuricová Slovenské národné múzeum
20. December 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-BET-ZOV-2022/3380
0,00 € Múzeum Trebišov - Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar
20. December 2022
Darovacia zmluva č.1/2022
SNM-MUK-DZ-2022/3444
0,00 € Andrej Kriško Slovenské národné múzeum - Múzeum ukrajinskej kultúry
20. December 2022
Darovacia zmluva č.2/2022
SNM-MUK-DZ-2022/3446
0,00 € Ján Masnica Slovenské národné múzeum - Múzeum ukrajinskej kultúry
20. December 2022
Darovacia zmluva č.3/2022
SNM-MUK-DZ-2022/3447
0,00 € Jozef Bilas Slovenské národné múzeum - Múzeum ukrajinskej kultúry
20. December 2022
Darovacia zmluva č.4/2022
SNM-MUK-DZ-2022/3448
0,00 € Oľga Mitrušková Slovenské národné múzeum - Múzeum ukrajinskej kultúry
20. December 2022
Darovacia zmluva
SNM-MBKH-DZ-2022/3450
0,00 € Mgr. Maroš Sýkora Slovenské národné múzeum - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň
20. December 2022
Darovacia zmluva
SNM-MRK-DZ-2022/3398
0,00 € Ivan Coranič Slovenské národné múzeum - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove
20. December 2022
Darovacia zmluva
SNM-MRK-DZ-2022/3399
0,00 € Emília Hríbová Slovenské národné múzeum - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove