Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/2829
35,00 € František Cserepkai Slovenské národné múzeum
22. August 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/2830
35,00 € Peter Sklenár Slovenské národné múzeum
22. August 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/2831
35,00 € Jozef Čepček Slovenské národné múzeum
22. August 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/2832
35,00 € Jan Šmida Slovenské národné múzeum
22. August 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/2833
35,00 € Ivan Mészáros Slovenské národné múzeum
22. August 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/2834
42,00 € Danis Gejza ml. Slovenské národné múzeum
22. August 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/2835
42,00 € Danis Gejza Slovenské národné múzeum
22. August 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/2836
42,00 € Gyula Német Slovenské národné múzeum
22. August 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/2837
42,00 € Andras Dani Slovenské národné múzeum
22. August 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/2838
42,00 € Denisa Hrkeľová Slovenské národné múzeum
22. August 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/2839
49,00 € Kristína Fošnárová Slovenské národné múzeum
22. August 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/2840
49,00 € Dušan Búran Slovenské národné múzeum
22. August 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/2841
49,00 € Oľga Havlíčková Slovenské národné múzeum
22. August 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/2842
49,00 € Michal Kinčuk Slovenské národné múzeum
22. August 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/2843
49,00 € Jasmina Tomic Slovenské národné múzeum
22. August 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/2844
56,00 € Peter Kisfaludi Slovenské národné múzeum
22. August 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/2845
56,00 € Emília Fošnárová Slovenské národné múzeum
22. August 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/2846
56,00 € Milan Dubiel Slovenské národné múzeum
22. August 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/2847
56,00 € Juraj Ježík Slovenské národné múzeum
22. August 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/2848
56,00 € Štefan Kulena Slovenské národné múzeum