Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1469
49,00 € Marián Esztergálos Slovenské národné múzeum
16. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1470
49,00 € Drahuša Biharyová Slovenské národné múzeum
16. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1471
49,00 € Katarína Vavrovičová Slovenské národné múzeum
16. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1472
49,00 € František Rudnický Slovenské národné múzeum
16. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1473
56,00 € Timea Rigoová Slovenské národné múzeum
16. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1474
56,00 € Michal Holečko Slovenské národné múzeum
16. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1475
56,00 € Martin Belko Slovenské národné múzeum
16. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1476
56,00 € Ladislav Szolgay Slovenské národné múzeum
16. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1477
56,00 € Miroslav Hošek Slovenské národné múzeum
16. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1478
56,00 € Juraj Domin Slovenské národné múzeum
16. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1479
56,00 € Mario Botló Slovenské národné múzeum
16. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1480
56,00 € Luboš Nikolič Slovenské národné múzeum
16. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1481
63,00 € Jozef Čunderlík Slovenské národné múzeum
16. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1482
70,00 € Jozef Bihari Slovenské národné múzeum
16. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1483
70,00 € Emília Fošnárová Slovenské národné múzeum
16. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1484
70,00 € Zuzana Lanczová Slovenské národné múzeum
16. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1485
70,00 € Lucia Hubková Slovenské národné múzeum
16. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1486
70,00 € Katarína Vnučková Slovenské národné múzeum
16. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1495
70,00 € Šimon Ďuďák Slovenské národné múzeum
16. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1487
70,00 € Pavel Ivánek Slovenské národné múzeum