Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku
SNM-BOJ-INE-2024/1659
40,88 € Lenka Rybáriková Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice
6. Jún 2024
Zmluva o dielo
SNM-MŽK-ZOD-2024/1222
100,00 € Dávid Marcin Slovenské národné múzeum
6. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku
SNM-BOJ-NZ-2024/1679
1 372,00 € MS Slovenské národné múzeum
6. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov / nehnuteľností
SNM-BET-NZ-2024/1552
0,00 € Richard Balázs Slovenské národné múzeum
6. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov / nehnuteľností
SNM-BET-NZ-2024/1573
25,00 € Zuzana Gazdúrová Slovenské národné múzeum
6. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov / nehnuteľností
SNM-BET-NZ-2024/1576
25,00 € Judita Krajčiová Slovenské národné múzeum
6. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov / nehnuteľností
SNM-BET-NZ-2024/1740
80,00 € Miriam Soročinová Slovenské národné múzeum
6. Jún 2024
Licenčná zmluva
SNM-HM-LZ-2024/1735
0,00 € Záhorské múzeum v Skalici Slovenské národné múzeum
6. Jún 2024
Darovacia zmluva
SNM-HM-DZ-2024/1626
0,00 € Peter Bárta Slovenské národné múzeum
6. Jún 2024
Darovacia zmluva
SNM-HM-DZ-2024/1618
0,00 € Peter Bárta Slovenské národné múzeum
5. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
SNM-GR-ZOS-2024/1716
0,00 € Národné osvetové centrum Slovenské národné múzeum
5. Jún 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla
SNM-GR-INÉ-2024/1747
0,00 € Ivan Jakubovský Slovenské národné múzeum
5. Jún 2024
Darovacia zmluva
SNM-HM-DZ-2024/1534
0,00 € Daniela Kotulová Slovenské národné múzeum
4. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-GR-ZOD-2024/1234
77,00 € Slavomíra Macáková Slovenské národné múzeum
4. Jún 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
SNM-BET-DHZ-2024/1732
0,00 € Kristián Kiss Slovenské národné múzeum
4. Jún 2024
Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti
SNM-SNR-DHZ-2024/1722
0,00 € Denisa Klimková, Martina Marková, Lenka Mlčúchová, Pavol Trúsik, Ivana Dvorská, Alena Petráková Slovenské národné múzeum
4. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov / nehnuteľností
SNM-BET-NZ-2024/1541
25,00 € Renáta Dzurjová Slovenské národné múzeum
4. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov / nehnuteľností
SNM-BET-NZ-2024/1544
25,00 € Ingrid Ráczová Slovenské národné múzeum
4. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov / nehnuteľností
SNM-BET-NZ-2024/1545
25,00 € Béla Vass Slovenské národné múzeum
4. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov / nehnuteľností
SNM-BET-NZ-2024/1546
25,00 € Lajos Kulcsár Slovenské národné múzeum