Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MČK-NZ-2024/1651
10 834,26 € TRIGON PRODUCTION s. r. o. Slovenské národné múzeum
3. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MBKH-NZ-2024/1714
90,00 € Vladimír Ivanič Slovenské národné múzeum
3. Jún 2024
Zmluva o výpožičke výstavy
SNM-MĽŠ-ZOV-2024/1676
0,00 € Rímskokatolická cirkev, Farnosť Suchá na Parnou Slovenské národné múzeum
31. Máj 2024
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla
SNM-GR-INÉ-2024/1668
0,00 € Marcel Sedlár Slovenské národné múzeum
31. Máj 2024
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla
SNM-GR-INÉ-2024/1669
0,00 € Marcel Sedlár Slovenské národné múzeum
31. Máj 2024
Komisionárska zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/1422
0,00 € Ladislav Renner Slovenské národné múzeum
31. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku
SNM-BOJ-NZ-2024/1535
392,00 € Marcel Šimek Slovenské národné múzeum
31. Máj 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-HM-ZOV-2024/299
0,00 € Národná banka Slovenska Slovenské národné múzeum
31. Máj 2024
Zmluva o používaní informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok
SNM-GR-CEMUZ-2024/1255
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
31. Máj 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/1603
120,00 € Branko Priehoda Slovenské národné múzeum
31. Máj 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1592
100,00 € Štefan Antal Slovenské národné múzeum
31. Máj 2024
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
SNM-MČK-INÉ-2024/1665
150,00 € Matej Janšto Slovenské národné múzeum
31. Máj 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-MČK-INÉ-2024/1641
150,00 € Michal Tomala Slovenské národné múzeum
31. Máj 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-MČK-INÉ-2024/1642
150,00 € Ondrej Žec Slovenské národné múzeum
31. Máj 2024
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
SNM-MČK-INÉ-2024/1643
150,00 € Radoslava Bačová Slovenské národné múzeum
31. Máj 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-MČK-INÉ-2024/1638
150,00 € Dhani Hajdin Slovenské národné múzeum
31. Máj 2024
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
SNM-MČK-INÉ-2024/1639
150,00 € Dominika Šošková Slovenské národné múzeum
31. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov / nehnuteľností
SNM-BET-NZ-2024/1542
25,00 € Petra Novotná Slovenské národné múzeum
31. Máj 2024
Darovacia zmluva
SNM-MT-DZ-2024/1111
152,00 € Jana Křížová Slovenské národné múzeum
31. Máj 2024
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
SNM-MT-INÉ-2024/1675
200,00 € Živena, spolok slovenských žien Slovenské národné múzeum