Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2019
dohoda o splátkovom kalendári
SNM-MUK-INÉ-2019/2036
20 226,25 € Advokátska kancelária Slovenské národné múzeum
9. Február 2022
Zmluva o výpožičke
SNM-MT-ZOV-2022/185
0,00 € Aero múzeum Slovenské národné múzeum
31. Január 2012
Zmluva č. 2012011602 o vykonávaní pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok a mimozáručného servisu
SNM-R-INÉ-2012/164
Doplnená
573,73 € AGENS spol. s r.o. Slovenské národné múzeum
31. Január 2012
Zmluva č. 2012011601 o vykonávaní pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok a mimozáručného servisu
SNM-R-INÉ-2012/165
Doplnená
1 753,68 € AGENS spol. s r.o. Slovenské národné múzeum
23. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MČK-NZ-2022/1167
6 000,00 € Agentúra Hector s.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň v Častej
27. Máj 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2022/1223
0,00 € Agentúra Hector s.r.o. Slovenské národné múzeum
15. Apríl 2014
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
SNM-BOJ-ZOS-2014/583
0,00 € Agentúra Sales House SK s.r.o. Slovenské národné múzeum
8. Apríl 2011
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
SNM-SNR-INÉ-2011/316
0,00 € AGENTÚRA SÁŠA Košice, s.r.o Slovenské národné múzeum
4. Máj 2012
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
SNM-SNR-INÉ-2012/1071
Doplnená
0,00 € AGENTÚRA SÁŠA Košice, s.r.o Slovenské národné múzeum
13. September 2012
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
SNM-SNR-INÉ-2012/2510
0,00 € AGENTÚRA SÁŠA Košice, s.r.o Slovenské národné múzeum
11. Apríl 2013
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
SNM-SNR-INÉ-2013/609
0,00 € AGENTÚRA SÁŠA Košice, s.r.o Slovenské národné múzeum
28. Máj 2014
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
SNM-SNR-INÉ-2014/689
0,00 € AGENTÚRA SÁŠA Košice, s.r.o Slovenské národné múzeum
5. Máj 2015
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
SNM-SNR-INÉ-2015/828
0,00 € AGENTÚRA SÁŠA Košice, s.r.o Slovenské národné múzeum
19. Apríl 2016
komisionárska zmluva
SNM-SNR-INE-2016/682
0,00 € AGENTÚRA SÁŠA Košice, s.r.o. Slovenské národné múzeum
20. Apríl 2017
komisionárska zmluva
SNM-SNR-INE-2017/670
0,00 € AGENTÚRA SÁŠA Košice, s.r.o. Slovenské národné múzeum
25. Máj 2018
komisionárska zmluva
SNM-SNR-INE-2018/645
0,00 € AGENTÚRA SÁŠA Košice, s.r.o. Slovenské národné múzeum
22. Jún 2012
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
SNM–SML-INÉ-2012/1651
0,00 € AGENTÚRA SÁŠA, s.r.o. Slovenské národné múzeum
24. Október 2013
VŠEOBECNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI POISTKA č. 002185.32.300133
SNM-HM-PZ-2013/3362
0,00 € Agentúra v RÍME – VATIKÁN Slovenské národné múzeum
30. Apríl 2014
Zmluva o vytvorení diela
SNM-MKMS-ZOD-2014/639
200,00 € Ágnes Bárdos Slovenské národné múzeum
10. August 2016
zmluva o odbornom ošetrení zbierkového predmetu
SNM-BET-INE-2016/2466
300,00 € Ágnes Talabér Slovenské národné múzeum