Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2024
Darovacia zmluva
SNM-HM-DZ-2024/97
0,00 € Vladimír Svrček Slovenské národné múzeum - Historické Múzeum v Bratislave
23. Január 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MČK-ZOV-2024/84
0,00 € Ponitrianske múzeum v Nitre Slovenské národné múzeum
23. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MČK-NZ-2024/100
1 048,57 € Pavol Kyrinovič Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň
23. Január 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-MKMS-ZOD-2024/117
350,00 € Éva Miglinczi Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave
22. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-BOJ-NZ-2024/113
337,00 € Ing. Martin Sedlák Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
22. Január 2024
Zmluva o dielo
SNM-GR-ZOD-2024/85
9 986,40 € Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Slovenské národné múzeum
22. Január 2024
DAROVACIA ZMLUVA
SNM-BET-DZ-2023/3729
0,00 € MUDr. Ján Gazdačko Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar
22. Január 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
SNM-MĽŠ-ZOV-2024/115
0,00 € Balneologické múzeum Imricha Wintera Slovenské národné múzeum - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
22. Január 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-MKMS-ZOD-2024/114
150,00 € László Tóth Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave
22. Január 2024
Darovacia zmluva
SNM-BET-DZ-2023/3723
0,00 € Renáta Ksenicová Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar
22. Január 2024
Darovacia zmluva
SNM-HM-DZ-2024/46
0,00 € Miroslava Dulová Slovenské národné múzeum - Historické Múzeum v Bratislave
22. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
SNM-MŽK-DHZ-2024/109
0,00 € Bc. Kristián Horváth Slovenské národné múzeum
19. Január 2024
Darovacia zmluva
SNM-HM-DZ-2024/43
0,00 € Mgr. Peter Barta Slovenské národné múzeum - Historické Múzeum v Bratislave
18. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/4096
0,00 € Múzeum vo Svätom Antone Slovenské národné múzeum
18. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2024/80
0,00 € Novohradské múzeum a galéria Slovenské národné múzeum
18. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/4095
0,00 € Gemersko-malohontské múzeum Slovenské národné múzeum
18. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/4092
0,00 € Múzeum Obchodu Bratislava Slovenské národné múzeum
18. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/4093
0,00 € Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava Slovenské národné múzeum
18. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/4094
0,00 € Hradné múzeum vo Fiľakove Slovenské národné múzeum
18. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/3978
0,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne Slovenské národné múzeum