Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2012
Zmluva o reštaurovaní
SNM-HM-ZOR-2012/127
39 000,00 € akad. mal. Miroslav Bezák Slovenské národné múzeum
13. November 2012
Zmluva o reštaurovaní
SNM-HM-ZOR-2012/3135
9 500,00 € akad. mal. Miroslav Bezák Slovenské národné múzeum
13. November 2012
Zmluva o reštaurovaní
SNM-HM-ZOR-2012/3136
9 600,00 € akad. mal. Miroslav Bezák Slovenské národné múzeum
21. Júl 2014
Zmluva o reštaurovaní
SNM-HM-ZOR-2014/1242
5 880,00 € akad. mal. Miroslav Bezák Slovenské národné múzeum
6. September 2014
Zmluva o reštaurovaní
SNM-HM-ZOR-2014/2189
5 880,00 € akad. mal. Miroslav Bezák Slovenské národné múzeum
14. Júl 2015
Zmluva o reštaurovaní
SNM-HM-ZOR-2015/1844
6 900,00 € akad. mal. Miroslav Bezák Slovenské národné múzeum
30. Máj 2017
zmluva o reštaurovaní
SNM-HM-ZOR-2017/1080
1 350,00 € akad. mal. Miroslav Bezák Slovenské národné múzeum
11. Júl 2011
Komisionárska zmluva
SNM-PM-INÉ-2011/1691
0,00 € akad. mal. Pavel Choma Slovenské národné múzeum
22. December 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2009/3/11300
SNM-PM-ZOD-2009/50
Doplnená
0,00 € akad. mal. Pavel Choma Slovenské národné múzeum
19. Marec 2018
kúpna zmluva
SNM-MŽK-KZ-2018/388
1 230,00 € akad. mal. Pavol Altrichter Slovenské národné múzeum
9. Júl 2018
kúpna zmluva
SNM-SML-KZ-2018/1464
8 000,00 € Akad. mal. Peter Pollág, ArtD. Slovenské národné múzeum
2. August 2016
zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-MT-ZOD-2016/2463
499,00 € Akad. mal. Peter Šebo Slovenské národné múzeum
17. Marec 2014
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM–R-ZOD-2014/261
9,00 € akad. mal. Zuzana Komendová Slovenské národné múzeum
13. November 2012
Zmluva o reštaurovaní
SNM-HM-ZOR-2012/3107
Doplnená
9 400,00 € Akad. mal. Zuzana Križanová Slovenské národné múzeum
13. November 2012
Zmluva o reštaurovaní
SNM-HM-ZOR-2012/3108
Doplnená
9 100,00 € Akad. mal. Zuzana Križanová Slovenské národné múzeum
13. November 2012
Zmluva o reštaurovaní
SNM-HM-ZOR-2012/3109
Doplnená
5 500,00 € Akad. mal. Zuzana Križanová Slovenské národné múzeum
6. September 2014
Zmluva o reštaurovaní
SNM-HM-ZOR-2014/2207
2 900,00 € akad. mal. Zuzana Križanová Slovenské národné múzeum
19. December 2018
zmluva o reštaurovaní
SNM-HM-ZOR-2018/3117
4 220,00 € akad. mal. Zuzana Križanová Slovenské národné múzeum
4. Jún 2015
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
SNM-R-ZOD-2015/1429
8 000,00 € akad. maliar Pavol Choma Slovenské národné múzeum
7. December 2022
Licenčná zmluva
SNM-GR-LZ-2022/3136
420,00 € akad. maliar Stanislav Lajda Slovenské národné múzeum