Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2022
Licenčná zmluva
SNM-GR-LZ-2022/3136
420,00 € akad. maliar Stanislav Lajda Slovenské národné múzeum
7. Október 2011
Zmluva o reštaurovaní
SNM-HM-ZOR-2011/2353
13 466,00 € Akad. maliar Stanislav Trepáč Slovenské národné múzeum
22. Máj 2012
Zmluva o výpožičke
SNM-MBKH-ZOV-2012/1136
0,00 € Akad. maliar Stanislav Trepáč Slovenské národné múzeum
23. Október 2015
Darovacia zmluva
SNM-MT-DZ-2015/3257
400,00 € Akad. maliarka Anna Gregová Slovenské národné múzeum
4. Apríl 2014
Zmluva o výpožičke
SNM-MBKH-ZOV-2014/675
0,00 € Akad. maliarka Darina Gladišová Slovenské národné múzeum
15. Júl 2011
Zmluva o dielo
SNM–BOJ–ZOD–2011/752
70 860,00 € Akad. soch. Albín Okša Slovenské národné múzeum
6. December 2013
ZMLUVA O DIELO
č. SNM–Boj–ZoD-2013/3608
212 583,33 € akad. soch. Albin Okša HAJA Slovenské národné múzeum
10. August 2022
Zmluva o výpožičke
SNM-MĽŠ-ZOD-2022/2209
0,00 € Akad. soch. Alexander Walter Slovenské národné múzeum - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
3. Júl 2019
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-HM-ZOD-2019/1211
0,00 € akad. soch. Alojz Drahoš, PhD. Slovenské národné múzeum
15. Apríl 2016
Zmluva o reštaurovaní
SNM-BET-ZOR-2016/612
Doplnená
15 000,00 € Akad. soch. Árpád Mézés Slovenské národné múzeum
29. Apríl 2021
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-GR-ZOD-2021/225
60,00 € Akad. soch. Árpád Mézes Slovenské národné múzeum
15. Máj 2013
Zmluva o reštaurovaní
SNM-MČK-ZOR-2013/1056
1 350,00 € Akad. soch. Ján Gazdík Slovenské národné múzeum
20. November 2015
zmluva o vykonaní reštaurátorských prác
SNM-SML-ZOD-2015/3735
17 945,00 € akad. soch. Jozef Lupták Slovenské národné múzeum
7. Marec 2016
Zmluva o odbornom ošetrení
SNM-R-INÉ-2016/289
1 800,00 € akad. soch. Jozef Lupták Slovenské národné múzeum
8. Júl 2016
zmluva o reštaurovaní
SNM-HM-ZOR-2016/2095
550,00 € akad. soch. Jozef Lupták Slovenské národné múzeum
17. Júl 2015
Zmluva o reštaurovaní
SNM-BET-ZOR-2015/1953
900,00 € Akad. Soch. Ladislav Székely Slovenské národné múzeum
15. Apríl 2016
Zmluva o reštaurovaní
SNM-BET-ZOR-2016/647
4 020,00 € akad. soch. Ladislav Székely Slovenské národné múzeum
26. Február 2013
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM–R-ZOD-2013/270
36,00 € akad. soch. Lubomír Cierny Slovenské národné múzeum
19. November 2014
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM–R-ZOD-2014/3272
8,00 € akad. soch. Ľubomír Čierny Slovenské národné múzeum
16. Október 2015
zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
SNM-R-ZOD-2015/3179
32,00 € akad. soch. Ľubomír Čierny Slovenské národné múzeum