Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-BOJ-NZ-2024/79
337,00 € Rastislav Kundla Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
16. Január 2024
Servisná zmluva
SNM-MT-INÉ-2024/90
4 352,88 € ALAM s.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine
16. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2024/39
0,00 € Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove Slovenské národné múzeum
16. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/4090
0,00 € Ľubovianske Múzeum - hrad v Starej Ľubovni Slovenské národné múzeum
16. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/4089
0,00 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Slovenské národné múzeum
16. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/4088
0,00 € Horehronské múzeum Slovenské národné múzeum
16. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/3980
0,00 € Vojenský historický ústav Slovenské národné múzeum
15. Január 2024
Licenčná zmluva
SNM-MT-LZ-2023/3596
0,00 € Mgr. Monika Váleková, PhD. Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine
12. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/4081
0,00 € Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede Slovenské národné múzeum
12. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/4083
0,00 € Banícke múzeum v Rožňave Slovenské národné múzeum
12. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-BOJ-NZ-2024/57
337,00 € Mgr. Henrieta Hanusová Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
12. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/4084
0,00 € Zemplínske múzeum v Michalovciach Slovenské národné múzeum
12. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-BOJ-NZ-2024/49
337,00 € Martin Pagáč Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
12. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/4074
0,00 € Stredoslovenské múzeum Slovenské národné múzeum
12. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-BOJ-NZ-2024/42
337,00 € Radoslava Csitáriová Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
12. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/4073
0,00 € Slovenská národná knižnica Slovenské národné múzeum
12. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/3977
0,00 € Trebíčske múzeum v Topoľčanoch Slovenské národné múzeum
12. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/4075
0,00 € Múzeum Janka Kráľa Slovenské národné múzeum
12. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/4082
0,00 € Kysucké múzeum Slovenské národné múzeum
12. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/4085
0,00 € Pohronské múzeum Slovenské národné múzeum