Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2024
Dohoda o vydávaní časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo
SNM-GR-INÉ-2023/3920
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
14. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
SNM-GR-INÉ-2023/3950
73 800,00 € Termming, a.s. Slovenské národné múzeum
12. December 2023
Zmluva o výpožičke
SNM-AM-ZOV-2023/3961
0,00 € Vlastivedné múzeum v Hlohovci Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum v Bratislave
29. December 2023
Darovacia zmluva
SNM-MT-DZ-2023/3782
0,00 € Peter Agricola Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine
28. December 2023
Licenčná zmluva
SNM-HM-LZ-2023/3821
0,00 € Lukáš Sekerák Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave
28. December 2023
Darovacia zmluva
SNM-HUM-DZ-2023/4065
0,00 € Prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum v Bratislave
28. December 2023
Servisná zmluva
SNM-SNR-INÉ-2023/4071
4 019,76 € Pyroteam Group, s.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave
27. December 2023
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
SNM-MČK-INÉ-2023/4054
250,00 € Alžbeta Godovičová Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň
27. December 2023
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
SNM-MČK-INÉ-2023/4072
150,00 € Dominika Šošková Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň
27. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2023/4041
60,00 € Ovocinár Hrehor s.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň
27. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2023/4043
30,00 € Jozef Zajac ml. Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň
22. December 2023
Zmluva o vytvorení diela a diela
SNM-HM-ZOD-2023/4056
97 800,00 € Ateliér Masár s.r.o. Slovenské národné múzeum - Historické Múzeum v Bratislave
22. December 2023
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-GR-ZOD-2023/3828
30,00 € prof. Mgr. Martin Sabol, PhD. Slovenské národné múzeum
22. December 2023
KÚPNA ZMLUVA
SNM-HM-KZ-2023/3926
39 000,00 € PhDr. Štefan Holčík, CSc. Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave
22. December 2023
KÚPNA ZMLUVA
SNM-HM-KZ-2023/4007
500,00 € Mgr. Peter Barta Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave
22. December 2023
KÚPNA ZMLUVA
SNM-HM-KZ-2023/4008
25 000,00 € PhDr. Štefan Holčík, CSc. Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave
22. December 2023
KÚPNA ZMLUVA
SNM-HM-KZ-2023/3962
10 000,00 € PhDr. Ladislav Skrak Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave
22. December 2023
Kúpna zmluva č. 15/2023
SNM-HM-KZ-2023/4051
3 700,00 € Jozef Tökölyi Slovenské národné múzeum - Historické Múzeum v Bratislave
22. December 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-HM-ZOD-2023/3880
45 000,00 € Dušan Veverka, Dominika Szabová Slovenské národné múzeum - Historické Múzeum v Bratislave
22. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-HM-NZ-2023/4070
6 420,34 € Mesto Pezinok Slovenské národné múzeum - Historické Múzeum v Bratislave