Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/1500
0,00 € Rastislav Rigo Slovenské národné múzeum
18. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/1501
0,00 € Jasmina Tomic Slovenské národné múzeum
18. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/1502
0,00 € František Rudnický Slovenské národné múzeum
18. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/1503
0,00 € Tibor Mészáros Slovenské národné múzeum
18. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/1504
0,00 € Kovács Zsolt Slovenské národné múzeum
18. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/1505
0,00 € Branislav Beleš Slovenské národné múzeum
18. Máj 2023
Dohoda o náhrade škody a spôsob jej úhrady
SNM-GR-INÉ-2023/1560
165,00 € Ing. arch. Róbert Erdélyi PhD. Slovenské národné múzeum
18. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/1506
0,00 € Emília Fošnárová Slovenské národné múzeum
18. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/1507
0,00 € Vojtech Šebian Slovenské národné múzeum
18. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/1508
0,00 € Šimon Ďuďák Slovenské národné múzeum
18. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/1509
0,00 € Soňa Michaličková Slovenské národné múzeum
18. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/1510
0,00 € Štefan Krajčovič Slovenské národné múzeum
18. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/1511
0,00 € Juraj Mihálik Slovenské národné múzeum
18. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/1512
0,00 € Mária Chodilová Slovenské národné múzeum
18. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/1513
0,00 € Zoltán Nuridsány Slovenské národné múzeum
18. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/1514
0,00 € Blanka Farkašová Slovenské národné múzeum
18. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/1515
0,00 € Drahuša Biharyová Slovenské národné múzeum
18. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/1516
0,00 € Peter Kisfaludi Slovenské národné múzeum
18. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/1517
0,00 € Attila Piel Slovenské národné múzeum
18. Máj 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/1518
0,00 € Marcel Chrobák Slovenské národné múzeum