Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2012
ZMLUVA O VYTVORENÍ A POUŽITÍ DIELA
SNM–R–ZOD–2012/2226
45,00 € Alena Maková, Ing. Slovenské národné múzeum
30. Jún 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
SNM-BOJ-DHZ-2021/1140
0,00 € Alena Mišunová Slovenské národné múzeum
3. Jún 2022
Dohoda o zrážkach zo mzdy
SNM-BOJ-INÉ-2022/1267
0,00 € Alena Mišunová Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice
2. Apríl 2012
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM–R-ZOD-2012/439
4,30 € Alena Selucká Slovenské národné múzeum
2. Apríl 2012
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM–R-ZOD-2012/440
8,45 € Alena Selucká Slovenské národné múzeum
17. December 2015
Zmluva o dielo
SNM-R-ZOD-2015/3774
32,00 € Alena Selucká Slovenské národné múzeum
18. Apríl 2016
Zmluva na objednávku a licenčná zmluva
SNM-R-ZOD-2016/652
0,00 € Alena Selucká Slovenské národné múzeum
2. December 2013
Zmluva o vytvorení diela a licencná zmluva
SNM–R-ZOD-2013/3732
50,00 € Alena Šefcáková Slovenské národné múzeum
12. December 2022
Darovacia zmluva
SNM-MKCHS-DZ-2022/3321
0,00 € Alena Zálesňáková Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
4. Júl 2014
Zmluva o spolupráci
SNM-MČK-ZOS-2014/1699
0,00 € Aleš Drašnar Slovenské národné múzeum
2. Júl 2015
Zmluva o spolupráci
SNM-MČK-ZOS-2015/1622
0,00 € Aleš Drašnar Slovenské národné múzeum
2. August 2016
zmluva o spolupráci
SNM-MČK-ZOS-2016/1802
0,00 € Aleš Drašnar Slovenské národné múzeum
1. Jún 2018
zmluva o spolupráci
SNM-MČK-ZOS-2018/1358
0,00 € Aleš Drašnar Slovenské národné múzeum
29. Máj 2020
Zmluva o spolupráci
SNM-MČK-ZOS-2020/535
0,00 € Aleš Drašnar Slovenské národné múzeum
19. Máj 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
SNM-MČK-ZOS-2022/793
Doplnená
0,00 € Aleš Drašnar Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň
26. Máj 2017
dohoda o hmotnej zodpovednosti
SNM-MKKN-INE-2017/994
0,00 € Aleš Šilberský Slovenské národné múzeum
21. November 2019
Darovacie zmluva
SNM-MŽK-DZ-2019/3448
0,00 € Alexander Bachnár Slovenské národné múzeum
24. Október 2019
Kúpna zmluva
SNM-HM-KZ-2019/2520
0,00 € Alexander Huba Slovenské národné múzeum
8. August 2018
kúpna zmluva
SNM-MŽK-KZ-2018/2435
500,00 € Alexander Kemény Slovenské národné múzeum
1. Júl 2016
kúpna zmluva
SNM-HM-KZ-2016/1715
1 000,00 € Alexander Kernaševič Slovenské národné múzeum