Centrálny register zmlúv

Štátny komorný orchester Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZON 1/2012
0,00 € Libor Cabejšek Štátny komorný orchester Žilina
6. Február 2012
Kúpna zmluva
1/2012
0,00 € Musictech Slovakia s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
19. August 2013
Zmluva o výpožičke
ZOV 2/2013
0,00 € Mgr. art. Ida Chovanová Štátny komorný orchester Žilina
20. September 2013
Rámcová dohoda
RD 7/2013
0,00 € Ing. Marián Dubský - Duas Štátny komorný orchester Žilina
26. September 2013
Rámcová dohoda na dodanie toaletných potrieb
RD 9/2013
0,00 € VALIN s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
17. Október 2013
Rámcová dohoda
RD 10/2013
0,00 € Kvetoslava Žuchová- Stredisko tlače Štátny komorný orchester Žilina
21. August 2015
Zmluva o obytovaní
7-ZOU/2015-ŠKO
0,00 € Štátny komorný orchester Žilina Štátny komorný orchester Žilina
17. Február 2016
Dodatok k zmluve č. 03 o dodávke plynu
41396
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Štátny komorný orchester Žilina
17. Február 2016
Dodatok k zmluve č. 03 o dodávke plynu
33587
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Štátny komorný orchester Žilina
19. Október 2016
Odstúpenie od kúpnej zmluvy
CRZ-2648319
0,00 € NOVÝ TOPCAR, s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
9. November 2016
Dodatok k zmluve č.: 1-ZOPS/2016-ŠKO
1
0,00 € KRANKAS s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina
31. Január 2017
Zmluva o nájme
2-NZ/2017-ŠKO
0,00 € Štátny komorný orchester Žilina Libor Cabejšek
9. Január 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2-NZ/2018-ŠKO
0,00 € Štátny komorný orchester Žilina Libor Cabejšek
27. Február 2018
Zmluva o dodávke plynu
4100041396/2018
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Štátny komorný orchester Žilina
27. Február 2018
Zmluva o dodávke plynu
4100033587/2018
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Štátny komorný orchester Žilina
3. Marec 2020
Zmluva o spolupráci
37/2020
0,00 € Štátny komorný orchester Žilina event2all, s.r.o.
30. November 2020
Darovacia zmluva
1-DAR/2018-ŠKO
0,00 € Štátny komorný orchester Žilina Bratislavský samosprávny kraj
12. Január 2021
Partnerská dohoda
1-PZ/2020-ŠKO
0,00 € MUSICA CLASSICA ŽILINA Štátny komorný orchester Žilina
12. Júl 2021
Dodatok č.1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny
Dodatok č.1 k zmluve č.:7948/2019
0,00 € Magna Energia a.s. Štátny komorný orchester Žilina
14. Október 2021
Zmluva o servisnej starostlivosti Flex
F 918-21-004
0,00 € CBC Slovakia s.r.o. Štátny komorný orchester Žilina