Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
118/2019
0,00 € Ing. Matej Ďuriš Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
119/2019
0,00 € Mgr. Ivica Kováčová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
120/2019
0,00 € Ing. Juraj Stejskal Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
121/2019
0,00 € Ing. Miriam Oprenčáková, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
122/2019
0,00 € RNDr. Jana Bálintová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
123/2019
0,00 € Ing. Dáša Matejková Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
124/2019
0,00 € Ing. Gabriela Baliaková Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
125/2019
0,00 € RNDr. Janka Schwarzová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
126/2019
0,00 € Ing. Veronika Doláková Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
127/2019
0,00 € RNDr. Igor Jedlovský Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
128/2019
0,00 € Ing. Zuzana Križmová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
129/2019
0,00 € Ing. Ján Kurillo Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
130/2019
0,00 € Ing. Mária Petrová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
131/2019
0,00 € Ing. Ivan Mikloš Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
132/2019
0,00 € Ing. Alena Škorňová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
133/2019
0,00 € Mgr. Branislav Beňovič Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
134/2019
0,00 € Ing. Katarína Raučinová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
135/2019
0,00 € Ing. Anna Kassová Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. Máj 2019
Nájomná zmluva č. 152/2019 o nájme parkovacieho miesta
152/2019
Doplnená
0,00 € Amaeton Žilina, s. r. o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
100/2019
0,00 € Ing. Michal Fiala Slovenská inšpekcia životného prostredia