Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Február 2020
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
7/2020
0,00 € Mgr. Dáša Hojstričová Slovenská inšpekcia životného prostredia
31. Marec 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 18. 12. 2018
10/2020
0,00 € Castor & Pollux, s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
24. Apríl 2020
Dohoda o vymedzení vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu
11/2020
0,00 € ZO SLOVES Slovenská inšpekcia životného prostredia Slovenská inšpekcia životného prostredia
25. Jún 2020
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
15/2020
0,00 € Ing. Ľubica Konswaldová Slovenská inšpekcia životného prostredia
29. Jún 2020
Súhrnný návrh poistnej zmluvy
14/2020
Doplnená
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
7. Júl 2020
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
18/2020
0,00 € Ing. Peter Imrich, CSc. Slovenská inšpekcia životného prostredia
9. Júl 2020
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
21/2020
Doplnená
0,00 € Mgr. Ing. Ján Jenčo Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. August 2020
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
22/2020
0,00 € Ing. Branislav Labdúch Slovenská inšpekcia životného prostredia
24. August 2020
Výpoveď zo Zmluvy o poskytovaní právnych služieb (ev. č. 1/2018)
23/2020
0,00 € JUDr. Eva Slašťanová Slovenská inšpekcia životného prostredia
2. September 2020
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
24/2020
0,00 € Mgr. Branislav Konderla Slovenská inšpekcia životného prostredia
28. September 2020
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
26/2020
0,00 € Mgr. Tomáš Demény Slovenská inšpekcia životného prostredia
15. December 2020
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
37/2020
0,00 € Ing. Marianna Markovičová Slovenská inšpekcia životného prostredia
28. December 2020
ZMLUVA NA POSKYTNUTIE LICENCIE NA POUŽÍVANIE SOFTVARE
39/2020
0,00 € MICROCOMP – Computersystém s. r. o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
29. December 2020
ZMLUVA NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB VIRTUÁLNEHO SERVERA
33/2020
0,00 € SOFTIP, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
12. Január 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
3/2021
0,00 € Jozef Friš Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Január 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
5/2021
0,00 € Mgr. art. Tamara Lesná Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Február 2021
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 4/2021
4/2021
0,00 € Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r. o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Marec 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
9/2021
0,00 € PhDr. Iveta Kollárová Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Marec 2021
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021
10/2021
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy Slovenská inšpekcia životného prostredia Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Marec 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
11/2021
Doplnená
0,00 € Mgr. Branislav Mráz Slovenská inšpekcia životného prostredia