Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. September 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
54/2021
0,00 € Mgr. Tomáš Zboja Slovenská inšpekcia životného prostredia
28. September 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. SOD 930 900007 (ev. č. 26/2009)
33/2021
0,00 € EFG Slovakia, s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
18. Október 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prfpojného) vozidla
59/2021
Doplnená
0,00 € Ing. Annamária Pivarčiová Slovenská inšpekcia životného prostredia
18. Október 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
63/2021
0,00 € Ing. Katarína Holecová Slovenská inšpekcia životného prostredia
18. Október 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
65/2021
Doplnená
0,00 € Ing. Zuzana Pažitná Slovenská inšpekcia životného prostredia
25. Október 2021
Odstúpenie od kúpnej zmluvy č. Z202117299_Z
84/2021
0,00 € COPY PRINT GROUP, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
25. Október 2021
Odstúpenie od kúpnej zmluvy č. Z202119390_Z
85/2021
0,00 € CHANGE COMPUTER s. r. o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Október 2021
Dohoda č. 55/2021 o ukončení Rámcovej dohody o komplexnom zabezpečení mobilných telekomunikačných služieb telekomunikačného operátora prostredníctvom privátnej siete č. 10/2018
55/2021
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
11. November 2021
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
98/2021
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Slovenská inšpekcia životného prostredia
19. November 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
87/2021
Doplnená
0,00 € RNDr. Jana Nováková, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
19. November 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
88/2021
Doplnená
0,00 € Ing. Peter Viselka Slovenská inšpekcia životného prostredia
19. November 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
89/2021
Doplnená
0,00 € Ing. Gabriela Lachová Slovenská inšpekcia životného prostredia
19. November 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
90/2021
Doplnená
0,00 € Ing. Patrícia Soveľová Slovenská inšpekcia životného prostredia
19. November 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
91/2021
Doplnená
0,00 € Ing. Richard Pavľák Slovenská inšpekcia životného prostredia
19. November 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
92/2021
Doplnená
0,00 € Ing. Eduard Olšavský Slovenská inšpekcia životného prostredia
19. November 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
93/2021
Doplnená
0,00 € Ing. Jana Demočková Slovenská inšpekcia životného prostredia
19. November 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
94/2021
Doplnená
0,00 € Ing. Ľubica Bednárová, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
19. November 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
95/2021
Doplnená
0,00 € Ing. Jozef Pažitný, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
19. November 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
96/2021
Doplnená
0,00 € Ing. Jana Papcunová Slovenská inšpekcia životného prostredia
19. November 2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
97/2021
Doplnená
0,00 € Ing. Veronika Špaková Slovenská inšpekcia životného prostredia