Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
18/2022
0,00 € Terézia Zelmanová Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
23/2022
Doplnená
0,00 € Ing. Radovan Čaja Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
24/2022
0,00 € RNDr. Hana Dorčáková Slovenská inšpekcia životného prostredia
22. Apríl 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
30/2022
0,00 € Ing. Michal Galajda Slovenská inšpekcia životného prostredia
22. Apríl 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
31/2022
0,00 € Mgr. Eduard Púčik Slovenská inšpekcia životného prostredia
29. Apríl 2022
Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní služieb - služba Business Internet a Business Internet
35/2022
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Máj 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
32/2022
0,00 € Ing. Erik Pudleiner Slovenská inšpekcia životného prostredia
12. Máj 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve č. SAŽP CEI/2012/80
33/2022
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. Máj 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
42/2022
Doplnená
0,00 € Maroš Kuba Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Máj 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
43/2022
0,00 € Ing. Elena Mašlejová Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Máj 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
44/2022
0,00 € Ing. Marta Völpelová Slovenská inšpekcia životného prostredia
2. Jún 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
49/2022
0,00 € Dominika Noskovičová Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. Jún 2022
Zmluva č. PZ002000325892_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
47/2022
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
30. Jún 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci
52/2022
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenská inšpekcia životného prostredia
11. Júl 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
53/2022
Doplnená
0,00 € Marek Jánoš Slovenská inšpekcia životného prostredia
18. Júl 2022
Zmluva o výpožičke č. 1-22/2022-CPKE-ON
25/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Slovenská inšpekcia životného prostredia
18. Júl 2022
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 2022/1410/5308
45/2022
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Slovenská inšpekcia životného prostredia
20. Júl 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
54/2022
0,00 € Ing. Marta Veselská, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
9. August 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu
60/2022
0,00 € Antidopingová agentúra SR Slovenská inšpekcia životného prostredia
9. August 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
55/2022
0,00 € Ing. Oleg Polakovič Slovenská inšpekcia životného prostredia