Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
56/2022
0,00 € Mgr. Roman Mešťan Slovenská inšpekcia životného prostredia
9. August 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
57/2022
0,00 € Mgr. Tomáš Francisty Slovenská inšpekcia životného prostredia
26. August 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
84/2022
0,00 € Ing. Mária Melišková Slovenská inšpekcia životného prostredia
5. September 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
85/2022
0,00 € Ing. Ján Harmaňoš Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. September 2022
Dohoda č. 92/2022 o ukončení zmluvy o dielo č. 117/DY/2002 uzatvorenej dňa 30.08.2002 v znení Dodatku č. 1 z 28.12.2002, Dodatku č. 2 z 28.12.2003, Dodatku č. 3 z 30.12.2003 a Dodatku č. 4 z 30.06.2016 na vykonávanie správy a údržby budovy SIŽP
92/2022
0,00 € DUAS- Dubský Marián Slovenská inšpekcia životného prostredia
22. September 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
94/2022
0,00 € Ing. Enikö Oroszlányová Slovenská inšpekcia životného prostredia
22. September 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
95/2022
0,00 € Ing. Zuzana Bienská Slovenská inšpekcia životného prostredia
22. September 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
96/2022
0,00 € Michaela Pešková Slovenská inšpekcia životného prostredia
25. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
48/2022
Doplnená
0,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
3. November 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
91/2022
0,00 € RNDr. Anna Čičmancová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. November 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
119/2022
0,00 € Mgr. Martina Lackovičová Slovenská inšpekcia životného prostredia
19. November 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
120/2022
0,00 € Mgr. Dávid Vido, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
29. November 2022
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov č. 59/2022
59/2022
0,00 € DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
1. December 2022
Výpoved‘ zo Zmluvy SAŽP CEI/2012/80
131/2022
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Slovenská inšpekcia životného prostredia
2. December 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
121/2022
0,00 € Ing. Monika Frátriková., PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
2. December 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
122/2022
0,00 € Mgr. Iveta Lutišanová Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
133/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. December 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu
136/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. December 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu
118/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. Január 2023
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2023
1/2023
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy Slovenská inšpekcia životného prostredia Slovenská inšpekcia životného prostredia