Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 151581 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 15.06.2021
145/2022
0,00 € Environmentálny fond Slovenská inšpekcia životného prostredia
26. Január 2023
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o centrálnom obstarávaní bezhotovostného nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet
140/2022
0,00 € SLOVNAFT, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
2. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
5/2023
0,00 € Ing. Juraj Burda Slovenská inšpekcia životného prostredia
3. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
14/2023
0,00 € Mgr. Ing. Ján Jenčo Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
18/2023
0,00 € Mgr. Viktória Novotná Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
20/2023
0,00 € Mgr. Branislav Mráz Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
23/2023
0,00 € Michaela Pešková Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
26/2023
0,00 € Ing. Štefan Petráň Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
28/2023
0,00 € Ing. Elena Mašlejová Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
30/2023
0,00 € Bc. Dominika Noskovičová Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
33/2023
0,00 € Mgr. Dáša Hojstričová Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
35/2023
0,00 € Lucia Belanová Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
37/2023
0,00 € Mgr. Richard Ardó Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
41/2023
0,00 € Mgr. Roman Antoška Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
47/2023
0,00 € Mgr. Michal Juško Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
51/2023
0,00 € PhDr. Iveta Kollárová Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
55/2023
0,00 € Ing. Daniel Kucko Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
59/2023
0,00 € RNDr. Beata Múčková Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
82/2023
0,00 € Ing. Brigita Pokorná Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
63/2023
0,00 € Jana Poláková Slovenská inšpekcia životného prostredia