Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
79/2019
0,00 € Ing. Zuzana Kadiková Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
80/2019
0,00 € Ing. Katarína Kapsdorferová Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
81/2019
0,00 € Ing. Marcela Kováčová Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
82/2019
0,00 € Ing. Rozália Kozačková Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
83/2019
0,00 € Mgr. Ivan Kozolka Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
84/2019
0,00 € Mgr. Ivica Králiková Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
85/2019
0,00 € Ing. Andrea Kubová, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
88/2019
0,00 € Ing. Eva Mirtová Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
91/2019
0,00 € Ing. Alžbeta Patúšová Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
92/2019
Doplnená
0,00 € RNDr. Martin Petráš Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
93/2019
0,00 € Ing. Miloš Rajnič Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
94/2019
0,00 € Ing. Miroslava Reková Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
95/2019
0,00 € Ing. Filip Rojik, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
96/2019
0,00 € Ing. Ján Rybár Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
97/2019
0,00 € Ing. Erika Stachová Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
98/2019
0,00 € Ing. Andrea Šumichrastová Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
99/2019
0,00 € Jana Vavríková Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
86/2019
Doplnená
0,00 € Ing. Dušan Machara Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
72/2019
0,00 € RNDr. Katarína Ďurišová Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
90/2019
0,00 € Ing. Veronika Ondreášová Slovenská inšpekcia životného prostredia