Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
136/2019
0,00 € Ing. Slavka Majírska Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
137/2019
0,00 € Ing. Kristína Titková Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
138/2019
0,00 € Ing. Juraj Šimon Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
139/2019
0,00 € Ing. Martina Rumanovská Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
140/2019
0,00 € Ing. Ingrid Pojezdalová Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
141/2019
0,00 € Ing. Monika Medovičová Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
142/2019
0,00 € Mgr. Kristína Kapriová Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
143/2019
0,00 € RNDr. Martin Jursa Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
144/2019
0,00 € Ing. Ľuboš Gál Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
145/2019
0,00 € Ing. Ľubica Čásarová Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
146/2019
0,00 € Ing. Marcela Domčeková Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
147/2019
0,00 € Ing. Alexandra Benková Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
148/2019
0,00 € Ing. Dominika Jančovičová Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
149/2019
0,00 € Ing. Peter Maršala Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
150/2019
0,00 € Ing. Zuzana Csillagová Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
151/2019
0,00 € Mgr. Lukáš Pavlenko Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Apríl 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
89/2019
0,00 € Ing. Katarína Mitringová Slovenská inšpekcia životného prostredia
18. Apríl 2019
Povolenie na úhradu cien úverom poštovného č.153_2019
153/2019
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. Apríl 2019
Dodatok č. 3 k Zmluve č. SAŽP CEI/2012/80
23/2019
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Slovenská inšpekcia životného prostredia
29. Apríl 2019
Dohoda o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov
27/2019
0,00 € Castor & Pollux, s. r. o. Slovenská inšpekcia životného prostredia