Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2019
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/SIŽP
156/2019
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
30. Apríl 2019
Povolenie 284/2018/AM Západ - OCRP - 2
154/2019
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
189/2019
0,00 € PhDr. Martina Rinková Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
198/2019
Doplnená
0,00 € RNDr. Patrik Kubis Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
200/2019
Doplnená
0,00 € Ing. Lucia Bartošová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
199/2019
Doplnená
0,00 € Ing. Erika Růžičková Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
201/2019
Doplnená
0,00 € Ing. Denisa Pilátová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
192/2019
Doplnená
0,00 € Ing. František Vaľko Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
202/2019
Doplnená
0,00 € Ing. Radovan Veselý Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
206/2019
Doplnená
0,00 € RNDr. Jana Budayová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
204/2019
Doplnená
0,00 € Ing. Boris Sabol Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
205/2019
0,00 € Ing. Lucia Steinerová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
207/2019
0,00 € MVDr. Ľubomíra Vargová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
208/2019
Doplnená
0,00 € Ing. Juraj Čorba, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
210/2019
0,00 € Ing. Natália Antalíková Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
212/2019
0,00 € Ing. Renáta Brezinová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
203/2019
0,00 € Ing. Katarína Hutňanová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
211/2019
0,00 € Ing. Juraj Berák Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
209/2019
0,00 € Ing. Ivan Hajdušek Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
213/2019
0,00 € Ing. Eva Milistenferová Slovenská inšpekcia životného prostredia