Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
163/2019
0,00 € Ing. Jozef Prohászka Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
164/2019
0,00 € Alojz Bakič Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
165/2019
0,00 € Ing. Michal Manek Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
166/2019
0,00 € RNDr. Martin Hyčko Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
167/2019
0,00 € Mgr. Peter Matejkovič, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
168/2019
0,00 € Ing. Alena Šimková Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
169/2019
0,00 € JUDr. Richard Molnár Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
170/2019
0,00 € Ing. Ivana Záleská Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
171/2019
0,00 € RNDr. Peter Valentovič, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
172/2019
0,00 € Mgr. Michaela Pavlovičová, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
173/2019
0,00 € Mgr. Iveta Kostelničáková Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
174/2019
0,00 € Ing. Bohumil Síleš Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
176/2019
0,00 € Mgr. Xénia Kromerová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
177/2019
0,00 € Mgr. Martin Blatnický Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
178/2019
0,00 € Ing. Janka Memersheimerová, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
179/2019
0,00 € Ing. Milan Sobolič Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
180/2019
0,00 € Ing. Csaba Hegedüs Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
181/2019
0,00 € Ing. Ján Bezek Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
182/2019
0,00 € Ing. Pavol Melichár Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Máj 2019
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
183/2019
0,00 € Mgr. Samuel Kmeťo Slovenská inšpekcia životného prostredia