Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. November 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071W521 zo dňa 8. novembra 2019
257/2019
Doplnená
5 267 324,89 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. Október 2022
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa Plánu obnovy a odolnosti sprostredkovateľom
113/2022
3 309 687,00 € Slovenská inšpekcia životného prostredia Ministerstvo životného prostredia SR
30. December 2021
Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela č. 105/2021
105/2021
Doplnená
3 186 204,00 € DITEC, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Január 2023
Zmluva č. 220202 08U05 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom záujme
144/2022
1 900 000,00 € Environmentálny fond Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. Marec 2021
Rámcová dohoda č. 6/2021 na zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov
6/2021
1 255 213,53 € Ticket Service, s. r. o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
30. December 2021
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému č. 106/2021
106/2021
Doplnená
1 239 288,00 € DITEC, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. December 2016
Komisionárska zmluva č.9/2016
28/2016
1 228 955,99 € Edenred Slovakia, s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. November 2022
Zmluva č. 220169 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
97/2022
838 572,00 € Environmentálny fond Slovenská inšpekcia životného prostredia
2. December 2019
Z M L U V A č. 143008 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
252/2019
Doplnená
499 586,00 € Environmentálny fond Slovenská inšpekcia životného prostredia
18. Január 2022
Rámcová dohoda č 9/2022
9/2022
444 000,00 € VÚRUP, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. September 2016
Kúpna zmluva č.1/2016
16/2016
371 584,63 € Slovenská inšpekcia životného prostredia INZUKO s.r.o.
5. Jún 2018
Zmluva o dielo č. 7576/2018
9/2018
358 151,52 € VÚRUP, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. December 2022
Kúpna zmluva č. 132/2022
132/2022
314 523,84 € Todos s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. Január 2014
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o bezhotovostnom nákupe PHM
1/2014
258 816,00 € Slovnaft,a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
19. Máj 2016
Zmluva o dielo č. 0707913/00CRZ
7/2016
Doplnená
248 398,80 € VÚRUP, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Február 2014
Zmluva o dielo č. 7576/2014
8/2014
239 998,80 € VÚRUP,a.s., Slovenská inšpekcia životného prostredia
30. Január 2018
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
1/2018
239 988,00 € JUDr. Eva Slašťanová Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Marec 2021
Zmluva o partnerstve
8/2021
239 807,56 € Slovenská inšpekcia životného prostredia Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
23. Február 2015
Komisionárska zmluva
5/2015
234 998,80 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
24. November 2017
Rámcová dohoda č.29/2017 na nákup PHM, umývanie, vysávanie SMV a nákup doplnkového sortimentu na čerpacích staniciach dodávateľa
29/2017
221 600,40 € SLOVNAFT, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia