Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2015
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
133/1.2 MP/2012
Doplnená
64 943 462,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
139/2.1 MP/2015
Doplnená
63 111 175,00 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo životného prostredia SR
23. December 2015
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP 139/2.1 MP/2015
Doplnená
63 089 760,76 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11. Október 2016
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC121-2015-VP/01
Doplnená
49 785 018,43 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30. Október 2015
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
134/1.2 MP/2012
46 437 925,68 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21. Jún 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC121/122-2015/21
Doplnená
43 870 921,52 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.. Ministerstvo životného prostredia SR
15. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015/21/NM/111
OPKZP-PO1-SC121/122-2015/21/NM/111
43 870 921,52 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28. September 2015
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP
154/1.2MP/2014
Doplnená
38 801 149,18 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2017-21/13
Doplnená
35 177 092,35 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20. November 2015
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
135/1.2 MP/2012
35 094 483,14 € Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18. Marec 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKŽP-PO1-SC-121/122-2015/08
Doplnená
34 961 365,23 € Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Ministersto životného prostredia Slovenskej republiky
29. Január 2018
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC121/122-2015/08/93
34 963 012,56 € Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKŽP-PO2-SC211-2017-21/20
Doplnená
33 802 024,84 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC122-2018-47/03
33 335 008,51 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11. Február 2020
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015/21/NM/78
OPKZP-PO1-SC121/122-2015/21/NM/78
31 888 475,49 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
6. November 2015
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
141/1.2 MP/2014
28 892 135,62 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP
OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69/10
Doplnená
28 491 075,07 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
19. Október 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1/PO2-2017-NP3/01
Doplnená
19 043 912,56 € Slovenská agentúra životného prostredia Ministersvo životného prostredia Slovenskej republiky
22. Október 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1/PO2-2017-NP3/01
SAŽP SFEÚ/2018/158
Doplnená
18 326 362,56 € Slovenská agentúra životného prostredia Ministerstvo životného prostredia SR
22. Október 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC141-2019-55/1
Doplnená
23 529 375,86 € Slovenská agentúra životného prostredia Ministerstvo životného prostredia SR