Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04449-Z
SPO-V04-04449-Z
19 000,00 € Jozef Medvec Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06079-Z
SPO-V04-06079-Z
19 000,00 € Anton Cuprák Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-08230-Z
SPO-V04-08230-Z
19 000,00 € Mgr. Jozef Brezovský Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-00910-Z
SPO-V04-00910-Z
19 000,00 € Oľga Farkašová Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03540-Z
SPO-V04-03540-Z
19 000,00 € František Morovič Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02456-Z
SPO-V04-02456-Z
19 000,00 € Ján Šumichrast Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01665-Z
SPO-V04-01665-Z
19 000,00 € Anton Jaco Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03279-Z
SPO-V04-03279-Z
19 000,00 € Tomáš Šťastný Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09289-Z
SPO-V04-09289-Z
19 000,00 € Veronika Vasko Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-08502-Z
SPO-V04-08502-Z
19 000,00 € Ing. Ľubica Dudášová Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07777-Z
SPO-V04-07777-Z
19 000,00 € Ing Milan Ilečko Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04128-Z
SPO-V04-04128-Z
19 000,00 € Ing. Ivan Adamať Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-00528-Z
SPO-V04-00528-Z
19 000,00 € Ing. arch. Patrik Krásný Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09385-Z
SPO-V04-09385-Z
19 000,00 € Silvia Krnáčová Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01874-Z
SPO-V04-01874-Z
19 000,00 € Zuzana Kaščáková Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02926-Z
SPO-V04-02926-Z
19 000,00 € František Gardian Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03670-Z
SPO-V04-03670-Z
19 000,00 € Ján Pribula Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06113-Z
SPO-V04-06113-Z
19 000,00 € Helena Pekárová Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05903-Z
SPO-V04-05903-Z
19 000,00 € Anton Peško Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07635-Z
SPO-V04-07635-Z
19 000,00 € Jakub Čerňan Slovenská agentúra životného prostredia