Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0973-Z
SPO-V01-0973-Z
14 223,12 € Kveta Kertisová Vargová Slovenská agentúra životného prostredia
4. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-3271-Z
SPO-V01-3271-Z
15 537,89 € Mgr. Jozef Stankovský, PhD. Slovenská agentúra životného prostredia
4. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1813-Z
SPO-V01-1813-Z
6 408,12 € Ing. Dušan Duda, Mgr. Anežka Dudová Slovenská agentúra životného prostredia
4. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2980-Z
SPO-V01-2980-Z
8 711,97 € Emília Tomalová, Jana Tomalová, Lenka Tomalová Slovenská agentúra životného prostredia
4. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-3131-Z
SPO-V01-3131-Z
13 416,90 € Erik Štepka Slovenská agentúra životného prostredia
4. Október 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/106/377
324 694,43 € Obec Zemianske Sady Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3. Október 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/74/381
507 700,77 € Obec Zakamenné Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1071-Z
SPO-V01-1071-Z
14 000,00 € Zdenko Sagan Slovenská agentúra životného prostredia
3. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2891-Z
SPO-V01-2891-Z
13 467,00 € Slavomír Suchý, Ing. Slovenská agentúra životného prostredia
3. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1744-Z
SPO-V01-1744-Z
14 000,00 € Ján Vrtielka, Ing. Slovenská agentúra životného prostredia
3. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2142-Z
SPO-V01-2142-Z
14 000,00 € Miroslav Šveda, Ing., Oľga Švedová, Ing. Slovenská agentúra životného prostredia
3. Október 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/97/388
410 609,08 € Mesto Liptovský Mikuláš Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3. Október 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69/02/370
7 976 636,87 € Obec Vrakúň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1050-Z
SPO-V01-1050-Z
12 970,25 € Ing. Vladislav Minárik, Ing. Mária Mináriková Slovenská agentúra životného prostredia
3. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2335-Z
SPO-V01-2335-Z
14 000,00 € Helena Sokolová, Denis Soko Slovenská agentúra životného prostredia
3. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2175-Z
SPO-V01-2175-Z
14 000,00 € Ing. Peter Madarász, Mgr. Katarína Madarász Szendrődiová Slovenská agentúra životného prostredia
3. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-3083-Z
SPO-V01-3083-Z
13 321,16 € Jana Junasová, Miroslav Junas Slovenská agentúra životného prostredia
3. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V02-0126-Z
SPO-V02-0126-Z
18 000,00 € Ivan Žák, Iveta Žáková Slovenská agentúra životného prostredia
3. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V02-0026-Z
SPO-V02-0026-Z
18 000,00 € Mgr. Ivana Jankovičová Slovenská agentúra životného prostredia
3. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V02-0196-Z
SPO-V02-0196-Z
18 000,00 € Alexander Udvardy, Mgr., Veronika Udvardyová, Bc. Slovenská agentúra životného prostredia