Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03987-Z
SPO-V03-03987-Z
19 000,00 € Ing. Pavol Svrček Slovenská agentúra životného prostredia
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00252-Z
SPO-V03-00252-Z
19 000,00 € Ing. Ivan Dvorský PhD. Slovenská agentúra životného prostredia
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07569-Z
SPO-V03-07569-Z
19 000,00 € Mgr. Magdaléna Sýkorová Slovenská agentúra životného prostredia
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08286-Z
SPO-V03-08286-Z
19 000,00 € Jaromír Harbuta Slovenská agentúra životného prostredia
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02688-Z
SPO-V03-02688-Z
19 000,00 € Ing. Mária Bajtošová Slovenská agentúra životného prostredia
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01722-Z
SPO-V03-01722-Z
19 000,00 € PhDr. Eva Mišovcová Slovenská agentúra životného prostredia
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00934-Z
SPO-V03-00934-Z
19 000,00 € Elena Drahňáková Slovenská agentúra životného prostredia
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03092-Z
SPO-V03-03092-Z
19 000,00 € Štefan Rybovič Slovenská agentúra životného prostredia
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03897-Z
SPO-V03-03897-Z
19 000,00 € Ing. Mária Korub Gregová Slovenská agentúra životného prostredia
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06182-Z
SPO-V03-06182-Z
19 000,00 € Alena Zvardoňová Slovenská agentúra životného prostredia
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09352-Z
SPO-V03-09352-Z
19 000,00 € Ondrej Balčík Slovenská agentúra životného prostredia
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05329-Z
SPO-V03-05329-Z
19 000,00 € Ing. Miroslav Uhrík Slovenská agentúra životného prostredia
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07788-Z
SPO-V03-07788-Z
19 000,00 € Vojtech Budzák Slovenská agentúra životného prostredia
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00475-Z
SPO-V03-00475-Z
19 000,00 € Martina Tokárová Slovenská agentúra životného prostredia
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03936-Z
SPO-V03-03936-Z
19 000,00 € Martin Krčmárik Slovenská agentúra životného prostredia
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06281-Z
SPO-V03-06281-Z
19 000,00 € Ing. Martin Kozub Slovenská agentúra životného prostredia
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07931-Z
SPO-V03-07931-Z
19 000,00 € Rastislav Magera Slovenská agentúra životného prostredia
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05906-Z
SPO-V03-05906-Z
19 000,00 € Jana Marušinská Slovenská agentúra životného prostredia
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06002-Z
SPO-V03-06002-Z
19 000,00 € Ing. Peter Radkoff Slovenská agentúra životného prostredia
28. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02178-Z
SPO-V03-02178-Z
19 000,00 € Lenka Moravčíková Slovenská agentúra životného prostredia