Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Z M L U V A č. 234/2023 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2023 pre oblasť Zelený vzdelávací fond
SAŽP SE/2023/91
800 000,00 € Environmentálny fond Slovenská agentúra životného prostredia
8. Jún 2023
Z M L U V A č. 235/2023 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu obciam bez štatútu mesta v rámci Programu obnovy dediny na rok 2023
SAŽP SE/2023/95
1 000 000,00 € Environmentálny fond Slovenská agentúra životného prostredia
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP SRP/ZO/2023/07
6 027,00 € Slovenská agentúra životného prostredia obec Nižné Ladičkovce
8. Jún 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2017-33/61/345
251 302,28 € Obec Liptovská Lužná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP SRP/ZO/2023/08
9 720,90 € Slovenská agentúra životného prostredia obec Lakšárska Nová Ves
8. Jún 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/25/346
352 795,24 € Obec Mníchova Lehota Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP SRP/ZO/2023/09
3 902,50 € Slovenská agentúra životného prostredia obec Leľa
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/105
80 536,00 € Obec Veľká Mača Ministerstvo životného prostredia
7. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/90
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/90
0,00 € Obec Šávoľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP SRP/ZO/2022/292
6 481,40 € Slovenská agentúra životného prostredia obec Hôrka
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP SRP/ZO/2023/02
8 117,20 € Slovenská agentúra životného prostredia obec Čečejovce
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP SRP/ZO/2023/03
7 709,00 € Slovenská agentúra životného prostredia obec Tuhár
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP SRP/ZO/2023/04
10 864,70 € Slovenská agentúra životného prostredia obec Lišov
7. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/78
505 703,78 € obec Malý Šariš Slovenská agentúra životného prostredia
7. Jún 2023
ZMLUVA O DIELO
SAŽP SE/2023/102
21 367,64 € Stavebný sociálny podnik s.r.o. – r.s.p. Slovenská agentúra životného prostredia
7. Jún 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO
SAŽP SE/2023/53
14 558,40 € PVC obaly s. r. o. – r. s. p. Slovenská agentúra životného prostredia
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/75
91 532,88 € Obec Lakšárska Nová Ves Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/100
569 631,25 € Obec Zemné Slovenská agentúra životného prostredia
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/103
249 828,72 € Obec Pribiš Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/109
257 862,98 € obec Oščadnica Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky