Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. August 2012
Zmluva o právnej pomoci
SAŽP USTREDIE/2012/93
840,00 € Advokátska kancelária Mendel, Mestická, Slovíková, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
23. Máj 2016
Zmluva o poskytovaní právnych služieb pre SAŽP
SAŽP SERP/2016/27
0,00 € Advokátska kancelária Mestická, Slovíková, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
19. September 2018
Kúpna zmluva
SAŽP SEP/2018/116
9 945,31 € AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
4. September 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2018-42/01
Doplnená
70 264,51 € Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5. Apríl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP SEP/2019/47
Doplnená
82 320,00 € Agentúra PROSTAFF s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
18. Október 2017
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/03
Doplnená
721 543,67 € AGRO CS Slovakia, a. s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2. November 2018
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/03/HM//21
721 543,67 € AGRO CS Slovakia, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
27. Marec 2012
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP CEI/2012/21
1 766,70 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik Slovenská agentúra životného prostredia
16. August 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SAŽP REPIS/2013/188
830,80 € Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Slovenská agentúra životného prostredia
16. August 2012
Zmluva č. 6129091
SAŽP REPIS/2012/87
672,00 € Agrokomplex- Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Slovenská agentúra životného prostredia
6. September 2016
Dodatok č3 k Zmluve o poskytnuti NFP č 003/4.3MP/2009
003/4.3MP/2009
0,00 € AGROSPOL ŽELOVCE, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
12. September 2016
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. 1
003/4.3MP/2009/NM
Doplnená
0,00 € AGROSPOL ŽELOVCE, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
12. September 2016
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. 2
003/4.3MP/2009/HM
0,00 € AGROSPOL ŽELOVCE, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
17. Marec 2017
Zmluva o dielo č. SAŽP SEP/2017/21
SAŽP SEP/2017/21
32 316,40 € AGROSTAV a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
22. August 2011
Zmluva o právnej pomoci
SAZP USTREDIE/2011/103
1 200,00 € AK JUDr.Andrea Slezáková s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
31. Máj 2013
Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatí 19. ročníka medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2013
SAŽP CTKEVV/2013/62
0,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Slovenská agentúra životného prostredia
18. Január 2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
SAŽP ORP/2019/03
15 562,80 € AKO, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
4. Január 2012
Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní
SAZP USTREDIE/2011/145
11 988,00 € Alexander Rumanovský Slovenská agentúra životného prostredia
3. Marec 2011
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve SAZP CPEP/2009/36 - propagačné predmety pre projekt: Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny ( vrátane NATURA 2000)
SAZP CTKEVV/2011/13
0,00 € ALFA Reklama, s.r.o. SAŽP
12. Jún 2020
Agreement No. SAŽP SE/2020/49 on the provision of services
SAŽP SE/2020/49
3 000,00 € Alina Bushmovich Slovenská agentúra životného prostredia