Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnuti NFP č. 033/4.2MP/2009
033/4.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Alternative Energy, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
16. August 2013
Kúpna zmluva
SAŽP CTKEVV/2013/192
911,17 € AMICOMP BB s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
16. August 2013
Kúpna zmluva
SAŽP CTKEVV/2013/193
2 763,94 € AMICOMP BB s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
12. December 2012
Zmluva o dielo
SAŽP USTREDIE/2012/139
2 396,40 € ANAPLAST, spol. s r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
21. Marec 2013
Zmluva o dielo č. SAŽP CEI/2013/22
SAŽP CEI/2013/22
1 912,80 € Anatex, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
3. Máj 2013
Zmluva o dielo
SAŽP CEI/2013/42
1 981,20 € Anatex, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
1. Október 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. CEI/2013/42
SAŽP CEI/2013/215
990,60 € Anatex, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
24. Jún 2011
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb
SAŽP USTREDIE/2011/79
9 504,00 € Andrej Hiadlovský - STAND Slovenská agentúra životného prostredia
11. Jún 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí upratovacích služieb
SAŽP USTREDIE/2012/71
0,00 € Andrej Hiadlovský - STAND Slovenská agentúra životného prostredia
30. Október 2012
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí upratovacích služieb
SAŽP USTREDIE/2012/114
0,00 € Andrej Hiadlovský - STAND Slovenská agentúra životného prostredia
20. Máj 2011
Kúpna zmluva - hygienické potreby pre SAZP
SAZP USTREDIE/2011/51
16 229,44 € Anna Szilágyiová - ANIS Slovenská agentúra životného prostredia
28. September 2022
Subkontrakt s partnerom k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIALNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID č. SAMRS/2022/MD/1/2 Co-operation agreement
SAŽP SE/2022/129
47 615,00 € AO Asociatia Expertilor "PRO MEDIU” PA Experts Association "PRO MEDIU” Slovenská agentúra životného prostredia
6. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP SE/2022/59
51 315,80 € aploud, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
6. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP SE/2022/92
26 588,20 € aploud, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
22. Jún 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
SAŽP SPO/2022/106
0,00 € Apollo Business Center III, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
28. December 2021
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
SAŽP SE/2021/194
10 512,00 € APPA, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
14. Október 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP SERP/2016/215
19 890,00 € APPETITO s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
22. Október 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2017-21/19
Doplnená
3 847 228,55 € AQUA - team Slovakia s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5. Apríl 2019
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO2-SC211-2017-21/19/147
0,00 € AQUA - team Slovakia s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
28. December 2021
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
SAŽP SE/2021/195
9 260,64 € ARRIVA Slovakia a.s. Slovenská agentúra životného prostredia