Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04116-Z
SPO-V04-04116-Z
19 000,00 € Monika Okšová Slovenská agentúra životného prostredia
20. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05601-Z
SPO-V04-05601-Z
19 000,00 € Jaroslav Sadloň Slovenská agentúra životného prostredia
20. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06201-Z
SPO-V04-06201-Z
19 000,00 € Ladislav Halász Slovenská agentúra životného prostredia
20. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-00842-Z
SPO-V04-00842-Z
19 000,00 € Alica Kironská Slovenská agentúra životného prostredia
20. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03735-Z
SPO-V04-03735-Z
19 000,00 € Peter Matúška Slovenská agentúra životného prostredia
20. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06851-Z
SPO-V04-06851-Z
19 000,00 € Ing. Vladimír Badura Slovenská agentúra životného prostredia
20. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05443-Z
SPO-V04-05443-Z
19 000,00 € Paulína Kocelková Slovenská agentúra životného prostredia
20. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03196-Z
SPO-V04-03196-Z
19 000,00 € Elena Belejová Slovenská agentúra životného prostredia
20. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02143-Z
SPO-V04-02143-Z
19 000,00 € Darina Kvetanová Slovenská agentúra životného prostredia
20. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03061-Z
SPO-V04-03061-Z
19 000,00 € Jozef Stopka Slovenská agentúra životného prostredia
20. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02276-Z
SPO-V04-02276-Z
19 000,00 € Jozef Húska Slovenská agentúra životného prostredia
20. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06235-Z
SPO-V04-06235-Z
19 000,00 € Mgr. Žaneta Vážna Slovenská agentúra životného prostredia
20. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02819-Z
SPO-V04-02819-Z
19 000,00 € Ing. Matej Adamec Slovenská agentúra životného prostredia
20. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-08765-Z
SPO-V04-08765-Z
19 000,00 € Ing. Ľudovít Jánošík Slovenská agentúra životného prostredia
20. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05262-Z
SPO-V04-05262-Z
19 000,00 € Renáta Mesárová Slovenská agentúra životného prostredia
20. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-00352-Z
SPO-V04-00352-Z
19 000,00 € František Frandel Slovenská agentúra životného prostredia
20. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02885-Z
SPO-V04-02885-Z
19 000,00 € Štefan Komoráš Slovenská agentúra životného prostredia
20. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06182-Z
SPO-V04-06182-Z
19 000,00 € Ján Hoško Slovenská agentúra životného prostredia
20. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01902-Z
SPO-V04-01902-Z
19 000,00 € Ing. Katarína Krajičková Slovenská agentúra životného prostredia
20. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01502-Z
SPO-V04-01502-Z
19 000,00 € Ing. Michal Viňanský Slovenská agentúra životného prostredia