Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0691-Z
SPO-V01-0691-Z
5 238,90 € Jozef Ridzoň Slovenská agentúra životného prostredia
30. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0561-Z
SPO-V01-0561-Z
11 547,90 € Ing. Gabriela Janeková, Peter Janek Slovenská agentúra životného prostredia
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/70
91 477,40 € obec Cerovo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0682-Z
SPO-V01-0682-Z
11 907,26 € Monika Doričová, Ing. PhD. Slovenská agentúra životného prostredia
30. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0418-Z
SPO-V01-0418-Z
19 000,00 € Richard Balla, Ing. Slovenská agentúra životného prostredia
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/86
152 222,76 € Obec Pohronský Ruskov Slovenská agentúra životného prostredia
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/80
233 935,87 € Obec Sihelné Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0153-Z
SPO-V01-0153-Z
15 386,04 € Barusová Gabriela, Barus Marek Slovenská agentúra životného prostredia
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/93
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/93
203 490,00 € Obec Ostrý Grúň Slovenská agentúra životného prostredia
30. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC131-2017-22/12
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/12
0,00 € Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne Slovenská agentúra životného prostredia
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/102
441 808,36 € Obec Malé Chyndice Slovenská agentúra životného prostredia
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/92
90 265,21 € Obec Horné Obdokovce Ministerstvo životného prostredia
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č.OPKZP-PO1-SC111-2021-72/87
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/87
190 213,25 € Obec Sačurov Slovenská agentúra životného prostredia
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/84
82 380,00 € Obec Horná Kráľová Ministerstvo životného prostredia
29. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/104
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/104
196 860,00 € OPKZP-PO1-SC111-2021-72/104 Slovenská agentúra životného prostredia
29. Máj 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/85/340
320 218,93 € Obec Balog nad Ipľom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/72
0,00 € Obec Demjata Slovenská agentúra životného prostredia
29. Máj 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/56/342
155 927,42 € Obec Krížová Ves Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP SRP/ZO/2022/295
13 018,00 € Slovenská agentúra životného prostredia obec Mlynica
26. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
SAŽP SE/2023/87
40 152,40 € PAXTRAVEL, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia