Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1371-Z
SPO-V01-1371-Z
19 000,00 € Kamila Vašková, Tibor Vaško Slovenská agentúra životného prostredia
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0961-Z
SPO-V01-0961-Z
9 010,80 € Janka Demková Slovenská agentúra životného prostredia
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2105-Z
SPO-V01-2105-Z
19 000,00 € Ing. Robert Ondrejáš Slovenská agentúra životného prostredia
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2348-Z
SPO-V01-2348-Z
14 815,43 € Milan Mihok Slovenská agentúra životného prostredia
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0960-Z
SPO-V01-0960-Z
15 033,30 € Zuzana Rýdziová Slovenská agentúra životného prostredia
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1326-Z
SPO-V01-1326-Z
16 240,63 € Tomáš Vén, Ing., Veronika Vén, Ing. Slovenská agentúra životného prostredia
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03123-Z
SPO-V03-03123-Z
19 000,00 € Roman Zábrel Slovenská agentúra životného prostredia
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00306-Z
SPO-V03-00306-Z
19 000,00 € JUDr., PhDr. Peter Strapáč PhD. Slovenská agentúra životného prostredia
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03835-Z
SPO-V03-03835-Z
19 000,00 € Mgr. Matej Švec Slovenská agentúra životného prostredia
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02676-Z
SPO-V03-02676-Z
19 000,00 € Denisa Csíková Slovenská agentúra životného prostredia
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08895-Z
SPO-V03-08895-Z
19 000,00 € Ľudmila Laurenčíková Slovenská agentúra životného prostredia
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1912-Z
SPO-V01-1912-Z
17 210,83 € Mgr. Juraj Hamara, Mgr. Viola Hamarová Slovenská agentúra životného prostredia
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07541-Z
SPO-V03-07541-Z
19 000,00 € Mgr. Jozef Korec Slovenská agentúra životného prostredia
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1662-Z
SPO-V01-1662-Z
7 860,60 € Juraj Surovec, Simona Marčeková, Mgr. Slovenská agentúra životného prostredia
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1602-Z
SPO-V01-1602-Z
14 000,00 € Milan Horný, Katarína Horná Slovenská agentúra životného prostredia
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2018-Z
SPO-V01-2018-Z
8 794,95 € Mária Jávorková Slovenská agentúra životného prostredia
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2889-Z
SPO-V01-2889-Z
6 487,65 € Ing. Vladimír Korytiak, Mária Korytiaková Slovenská agentúra životného prostredia
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04945-Z
SPO-V03-04945-Z
19 000,00 € Martin Polák Slovenská agentúra životného prostredia
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1415-Z
SPO-V01-1415-Z
13 155,75 € Ing. Jozef Janáčik Slovenská agentúra životného prostredia
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08801-Z
SPO-V03-08801-Z
19 000,00 € Ing. Radovan Strenk Slovenská agentúra životného prostredia