Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2021
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
SAŽP SE/2021/195
9 260,64 € ARRIVA Slovakia a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
24. November 2022
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
SAŽP SE/2022/199
0,00 € Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru Slovenská agentúra životného prostredia
17. Jún 2014
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP OKO/2014/67
10 159,50 € ASPECT -VYHNE, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
19. Október 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP SERP/2018/140
22 595,56 € ASPECT-VYHNE, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
2. Apríl 2015
Zmluva o poskytovaní tlmočníckych služieb
SAŽP SERP/2015/16
4 559,62 € ASPENA, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
24. Apríl 2014
Zmluva o dielo
SAŽP UGR/2014/47
16 680,00 € ASTOR SLOVAKIA, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
27. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí služieb - technicko-organizačné zabezpečenie študijných ciest v rámci Školy obnovy dediny
SAZP SERP/2014/107
12 800,40 € ASTOR SLOVAKIA, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
27. August 2020
Zmluva o poskytovaní služieb č. SAŽP SE/2020/111
SAŽP SE/2020/111
Doplnená
3 072,00 € ASTRAIA Certification, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
2. September 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP SERP/2015/98
5 446,00 € Austria Trend Hotel Management Slovakia, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
1. Október 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP SERP/2015/218
2 544,00 € Austria Trend Hotel Management Slovakia, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
4. Marec 2014
Formulár s podpisom pre program Mikrosoft Select Plus
SAŽP DAT/2014/18
0,00 € Auto Cont SK a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
8. Júl 2019
Kúpna zmluva
SAŽP SFEÚ/2019/108
80 856,00 € Auto Lamač spol. s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
6. Február 2013
Formulár registrácie afilácie pre prgram Select Plus
SAŽP CEI/2012/135
0,00 € AutoCont CZ a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
11. Jún 2020
Zmluva o dodávke licencií a licenčnej podpory
SAŽP SEI/2020/95
2 871,36 € AUTOCONT s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
16. Júl 2020
Kúpna zmluva č. SK-2020-Z145
SAŽP SE/2020/107
5 707,20 € AUTOCONT s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
29. Október 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP SEI/2021/164
5 559,60 € AUTOCONT s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
13. Máj 2013
Kúpna zmluva
SAŽP CEI/2013/48
7 298,40 € AutoCont SK a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
28. Marec 2014
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na zabezpečenie servisu tlačiarní a kopírok
SAŽP DAT/2014/30
0,00 € AutoCont SK a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
19. Júl 2017
Zmluva č.SK-2017-Z126 o poskytovaní služieb v rámci programu Microsoft CSP
SAŽP SI/2017/62
Doplnená
20 389,00 € AutoCont SK a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
1. Október 2012
Kúpna zmluva č. SAŽP ÚSTREDIE/2012/101
SAŽP USTREDIE/2012/101
3 294,00 € AutoCont SK, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia