Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05873-Z
SPO-V03-05873-Z
19 000,00 € Lukáš Hudok Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01530-Z
SPO-V03-01530-Z
19 000,00 € Helena Lucová Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07644-Z
SPO-V03-07644-Z
19 000,00 € Ing. Zuzana Ciesarová CSc. Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04968-Z
SPO-V03-04968-Z
19 000,00 € Jozef Blaho Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/124/443
1 323 976,45 € obec Ludanice Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06189-Z
SPO-V03-06189-Z
19 000,00 € Ing. Ľubomír Stolárik Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1393-Z
SPO-V01-1393-Z
13 485,60 € Ing. Branislav Vlkovič Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08575-Z
SPO-V03-08575-Z
19 000,00 € Ing. Miloš Krajči Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2697-Z
SPO-V01-2697-Z
18 928,48 € Matej Brezovský, Zuzana Brezovská Rozborilová Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2631-Z
SPO-V01-2631-Z
19 000,00 € Damian Malý Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02115-Z
SPO-V03-02115-Z
19 000,00 € Mgr. Gabriela Palová Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2260-Z
SPO-V01-2260-Z
8 055,00 € Slávka Vajdíková, Mgr. Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09552-Z
SPO-V03-09552-Z
19 000,00 € Jozef Sekan Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2231-Z
SPO-V01-2231-Z
9 900,00 € Karol Gacho, Valéria Gachová Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2151-Z
SPO-V01-2151-Z
6 401,94 € Dušan Konuš Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2505-Z
SPO-V01-2505-Z
13 919,70 € Ján Strmeň, Milica Strmeňová Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2104-Z
SPO-V01-2104-Z
14 000,00 € Ing. Martin Karpaty Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2568-Z
SPO-V01-2568-Z
14 000,00 € Marek Chovanec Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2655-Z
SPO-V01-2655-Z
19 000,00 € Peter Janíček, Ing., Ing. Eva Janíčková Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2520-Z
SPO-V01-2520-Z
14 000,00 € Svetozár Ďurica, Dagmar Ďuricová Slovenská agentúra životného prostredia