Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00689-Z
SPO-V05-00689-Z
22 800,00 € Miroslav Riško Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00906-Z
SPO-V05-00906-Z
22 800,00 € Ľubomír Harvan Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00963-Z
SPO-V05-00963-Z
22 800,00 € Michal Vasiľ Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00841-Z
SPO-V05-00841-Z
22 800,00 € Martin Kasár Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00475-Z
SPO-V05-00475-Z
22 800,00 € Mgr Mária Kráľová Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00888-Z
SPO-V05-00888-Z
22 800,00 € Mária Ščerbová Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00990-Z
SPO-V05-00990-Z
22 800,00 € Štefan Šuchta Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-01097-Z
SPO-V05-01097-Z
22 800,00 € Roman Gabor Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00117-Z
SPO-V05-00117-Z
22 800,00 € Lucia Žeňuchová Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00377-Z
SPO-V05-00377-Z
22 800,00 € Stanislav Sopko Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00299-Z
SPO-V05-00299-Z
22 800,00 € Albín Janik Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00977-Z
SPO-V05-00977-Z
22 800,00 € Lucia Lukáčová Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-01069-Z
SPO-V05-01069-Z
22 800,00 € Ing. Anna Maťugová Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00525-Z
SPO-V05-00525-Z
22 800,00 € Pavol Lukčík Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00903-Z
SPO-V05-00903-Z
22 800,00 € Ján Čirák Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00026-Z
SPO-V05-00026-Z
22 800,00 € Ing. Michal Kováč Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00833-Z
SPO-V05-00833-Z
22 800,00 € Marek Palašta Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00984-Z
SPO-V05-00984-Z
22 800,00 € Anna Bezegová Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00503-Z
SPO-V05-00503-Z
22 800,00 € Ing. Adriana Karšková Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-01007-Z
SPO-V05-01007-Z
22 800,00 € Anna Lipčáková Slovenská agentúra životného prostredia