Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/66
93 358,25 € obec Boľkovce Slovenská agentúra životného prostredia
25. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0946-Z
SPO-V01-0946-Z
14 059,49 € Zuzana Košútová, Lýdia Kopcíková Slovenská agentúra životného prostredia
25. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0510-Z
SPO-V01-0510-Z
15 623,36 € Ing. Jana Pécsová Slovenská agentúra životného prostredia
25. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0818-Z
SPO-V01-0818-Z
13 780,61 € Ján Mikloš, Katarína Miklošová Slovenská agentúra životného prostredia
25. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0793-Z
SPO-V01-0793-Z
11 522,05 € Peter Šidlovský Slovenská agentúra životného prostredia
25. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0767-Z
SPO-V01-0767-Z
10 374,44 € Dušan Salaj, Katarína Salajová Slovenská agentúra životného prostredia
25. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0944-Z
SPO-V01-0944-Z
12 734,46 € Ján Kováčik, Danka Kováčiková Slovenská agentúra životného prostredia
25. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V02-0041-Z
SPO-V02-0041-Z
18 000,00 € Ing. Peter Oravec, Ing. Ľubica Oravcová Slovenská agentúra životného prostredia
25. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0062-Z
SPO-V01-0062-Z
7 539,62 € Angelika Bartiová Slovenská agentúra životného prostredia
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/98
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/98
277 976,66 € Obec Kolta Slovenská agentúra životného prostredia
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/74
507 700,77 € Obec Zákamenné Slovenská agentúra životného prostredia
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/94
146 342,75 € Obec Slepčany Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
SAŽP SE/2023/82
13 416,00 € ECLIPS s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/69
464 903,02 € Mesto Gabčíkovo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24. Máj 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/08/341
350 824,82 € Obec Trebatice Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24. Máj 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/26/335
380 760,00 € Obec Ľubochňa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24. Máj 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/49/336
164 848,21 € Obec Ľubochňa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/26/NM/112
240 424,73 € Mesto Hanušovce nad Topľou Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0696-Z
SPO-V01-0696-Z
10 820,65 € Dana Romančinová, František Romančin Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0417-Z
SPO-V01-0417-Z
17 319,06 € Tomáš Zámečník, Ing. Slovenská agentúra životného prostredia