Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2022
Rámcová zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služieb
SAŽP SEP/2022/31
39 600,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
15. December 2022
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
SAŽP SE/2022/246
21 780,00 € AV MEDIA s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
31. Marec 2021
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb pneuservisu č. SAŽP SEP/2021/22
SAŽP SEP/2021/22
11 583,55 € AZ pneu s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
17. September 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP SE/2020/139
Doplnená
6 500,00 € B-cyklo s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
21. Júl 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
SAŽP SE/2021/93
1 970,00 € B-cyklo s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
2. Február 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke služieb č. SAŽP USTREDIE/2009/70 - upratovacie služby
USTREDIE/2011/06
7 780,87 € B.T.SERVIS SK, Letecká 2, 962 31 Sliač SAŽP
11. Február 2019
Dohoda o starostlivosti a vedení služobného motorového vozidla
SAŽP SEP/2019/11
Doplnená
0,00 € Balko Ivan, Ing. Slovenská agentúra životného prostredia
17. Marec 2017
Agreement No. SAŽP SERP/2017/26 On Interpretation Services
SAŽP SERP/2017/26
6 178,14 € Baltic Translations SIA Slovenská agentúra životného prostredia
10. Máj 2021
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
SAŽP SE/2021/46
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Slovenská agentúra životného prostredia
23. Október 2018
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb pneuservisu
SAŽP SEP/2018/125
11 586,32 € BAPS s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
31. Marec 2021
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb pneuservisu č. SAŽP SEP/2021/23
SAŽP SEP/2021/23
9 472,80 € BAPS s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
9. September 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. SAŽP SPO/2022/159
SAŽP SPO/2022/159
21 790,80 € BB FM, s. r. o. Slovenská agentúra životného prostredia
5. Jún 2013
Zmluva o dielo - odborný výklad
SAZP CTKEV/2013/77
350,00 € Bc.Júlia Tomčíková Slovenská agentúra životného prostredia
5. Jún 2013
Zmluva o dielo - tlmočnícke služby
SAZP CTKEV/2013/79
300,00 € Bc.Ľudmila Uškovitšová Slovenská agentúra životného prostredia
7. Január 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb
SAŽP SRPL/2021/172
285 000,00 € BEATOW PARTNERS s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
23. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov a službách spojených s nájmom
SAŽP SPO/2022/77
0,00 € BED Prešov, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
27. Október 2017
Contract No. 4/2017_subkontrakt k SSFA_1713
SAŽP SERP/2017/59
6 000,00 € Belecopartnership Slovenská agentúra životného prostredia
28. Február 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP OP/2019/21
Doplnená
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
22. Máj 2015
Dodatok Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
SAŽP DAT/2015/42
0,00 € BENESTRA, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
28. Máj 2015
Dodatok Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
SAŽP DAT/2015/72
0,00 € BENESTRA, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia