Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02471-Z
SPO-V04-02471-Z
19 000,00 € Jozef Vernus Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02249-Z
SPO-V03-02249-Z
19 000,00 € Mgr. Veronika Uhrínová Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08919-Z
SPO-V03-08919-Z
19 000,00 € Bc. Ingrida Darázsová Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07215-Z
SPO-V04-07215-Z
19 000,00 € Marko Šlapák Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03702-Z
SPO-V03-03702-Z
19 000,00 € Jozef Jurga Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02777-Z
SPO-V03-02777-Z
19 000,00 € Ing. Vladimír Stromček PhD. Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03165-Z
SPO-V04-03165-Z
19 000,00 € Ing. Rastislav Šimo Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09772-Z
SPO-V03-09772-Z
19 000,00 € Annamária Bederková Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01235-Z
SPO-V03-01235-Z
19 000,00 € Ing. Zoltán Labai Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00471-Z
SPO-V03-00471-Z
19 000,00 € Mária Vidriczkóová Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-00759-Z
SPO-V04-00759-Z
19 000,00 € Ing. Stanislava Ivánková Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04738-Z
SPO-V03-04738-Z
19 000,00 € Ing. Peter Takáč Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06842-Z
SPO-V03-06842-Z
19 000,00 € Juraj Kadlic Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07608-Z
SPO-V03-07608-Z
19 000,00 € Mgr. Róbert Baláž Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04077-Z
SPO-V03-04077-Z
19 000,00 € Ing. Peter Tomus Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09471-Z
SPO-V04-09471-Z
19 000,00 € Ondrej Fabišík Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01296-Z
SPO-V03-01296-Z
19 000,00 € Csaba Tési Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04905-Z
SPO-V03-04905-Z
19 000,00 € Mgr. Katarína Šebestová Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08907-Z
SPO-V03-08907-Z
19 000,00 € Oľga Macháčková Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09837-Z
SPO-V04-09837-Z
19 000,00 € Jan Husák Slovenská agentúra životného prostredia