Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2015
Dodatok Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
SAŽP DAT/2015/72
0,00 € BENESTRA, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
5. Október 2015
Dodatok Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
SAŽP DAT/2015/117
0,00 € BENESTRA, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
26. Apríl 2017
Zmluva č. 16-249/2 o servise a výkonu služieb prislúchajúcej zodpovednej osobe
SAŽP OP/2017/35
0,00 € BESONE, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
30. Apríl 2019
Zmluva č. 19 - 167 o servise a výkone služieb prislúchajúcich zodpovednej osobe
SAŽP OP/2019/51
3 000,00 € BESONE, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
30. Apríl 2021
Zmluva č. 21–103 o servise a výkonu služieb prislúchajúcej zodpovednej osobe
SAŽP OP/2021/54
3 000,00 € BESONE, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
23. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/06
Doplnená
27 177,14 € BIO energie s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8. Január 2019
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.OPKZP-PO1-SC111-2016-16/06/HM/30
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/06/HM/30
52 862,50 € BIO Energie s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
17. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SAŽP SE/2022/224
SAŽP SE/2022/224
12 600,00 € BIZ1 s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
16. August 2019
Kúpna zmluva
SAŽP ORP/2019/139
35 466,00 € BIZMARK gifts, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
4. November 2019
Kúpna zmluva
SAŽP ORP/2019/191
35 350,80 € BIZMARK gifts, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
18. August 2021
Partnership Agreement for donor partnership project
SAŽP SRPL/2021/71
0,00 € Bjerknes Centre for Climate Research Slovenská agentúra životného prostredia
5. Máj 2022
LICENČNÁ ZMLUVA
SAŽP SE/2022/47
200,00 € Bohuš Gajdáč Slovenská agentúra životného prostredia
28. Január 2022
KÚPNA ZMLUVA
SAŽP SRPL/2022/03
45 364,50 € BOLDEN s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
6. September 2017
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. SAŽP SERP/2017/203
SAŽP SERP/2017/203
Doplnená
6 636,00 € BRAND ADVERTISING s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
16. Október 2017
Zmluva o poskytovaní služieb č. SAŽP SERP/2017/267 - semináre na tému CITES
SAŽP SERP/2017/267
14 101,20 € BRAND ADVERTISING s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
10. September 2015
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 151/1.2 MP/2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 151/1.2 MP/2014
8 510 987,26 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18. Marec 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKŽP-PO1-SC121/122-2015/01
Doplnená
2 311 418,27 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministersto životného prostredia Slovenskej republiky
27. September 2017
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC121/122-2015/01/47
2 411 191,72 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11. Júl 2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
SAŽP SE/2019/112
Doplnená
0,00 € Bratislavské regionálne ochranárske združenie Slovenská agentúra životného prostredia
31. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC131-2017-29/05
Doplnená
651 194,59 € Bratislavské regionálne ochranárske združenie Slovenská agentúra životného prostredia