Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0385-Z
SPO-V01-0385-Z
15 823,73 € Juraj Rumanovský Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0084-Z
SPO-V01-0084-Z
14 000,00 € Kukučka Štefan, Kukučková Jana Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0230-Z
SPO-V01-0230-Z
14 000,00 € Mária Stanovská Slovenská agentúra životného prostredia
23. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/68
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/68
322 808,08 € Obec Paňovce Slovenská agentúra životného prostredia
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0186-Z
SPO-V01-0186-Z
14 000,00 € Miroslava Bilošová Slovenská agentúra životného prostredia
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0058-Z
SPO-V01-0058-Z
18 445,53 € Emília Hrubjaková, Ivan Hrubjak Slovenská agentúra životného prostredia
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0161-Z
SPO-V01-0161-Z
4 683,12 € Ing. Roman Flóriš, PhD, Ing. Ingrid Flórišová Slovenská agentúra životného prostredia
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0594-Z
SPO-V01-0594-Z
14 769,81 € MUDr. Peter Santa Slovenská agentúra životného prostredia
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0420-Z
SPO-V01-0420-Z
6 272,32 € Vladimír Urban Slovenská agentúra životného prostredia
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0491
SPO-V01-0491
13 021,70 € Tomáš Dunko, Lívia Dunková Slovenská agentúra životného prostredia
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0868-Z
SPO-V01-0868-Z
8 782,35 € František Jablončík, Ing, Olinca Jablončíková, Mgr Slovenská agentúra životného prostredia
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V02-0010-Z
SPO-V02-0010-Z
18 000,00 € Dominik Gendiar, Ing., Miloš Gendiar Ing., Mária Gendiarová, Bc. Slovenská agentúra životného prostredia
23. Máj 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/72/339
262 663,69 € Obec Vinné Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23. Máj 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/91/338
81 279,72 € Obec Kaluža Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/65
404 062,75 € Mesto Nová Dubnica Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/79
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/79
56 529,09 € Obec Turčianska Štiavnička Slovenská agentúra životného prostredia
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/67
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/67
236 384,40 € obec Bešeňová Slovenská agentúra životného prostredia
22. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
SAŽP SRP/2023/83
60 505,00 € aploud,s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
22. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC131-2017-22/08
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/08
2 315 676,66 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Slovenská agentúra životného prostredia
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/71
561 004,37 € Obec Breznica Slovenská agentúra životného prostredia