Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04267-Z
SPO-V03-04267-Z
19 000,00 € Róbert Szabó Slovenská agentúra životného prostredia
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07979-Z
SPO-V03-07979-Z
19 000,00 € Ing. Lóránt Pekárovič Slovenská agentúra životného prostredia
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07757-Z
SPO-V04-07757-Z
19 000,00 € Antónia Adamcová Slovenská agentúra životného prostredia
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08562-Z
SPO-V03-08562-Z
19 000,00 € JUDr. Štefan Strýček Slovenská agentúra životného prostredia
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09291-Z
SPO-V03-09291-Z
19 000,00 € Ing. Marek Sabaka Slovenská agentúra životného prostredia
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08494-Z
SPO-V03-08494-Z
19 000,00 € Blažej Straka Slovenská agentúra životného prostredia
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08428-Z
SPO-V03-08428-Z
19 000,00 € Ing. Ivan Leitmann Slovenská agentúra životného prostredia
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09039-Z
SPO-V03-09039-Z
19 000,00 € Mgr. Erika Strapáčová Slovenská agentúra životného prostredia
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02331-Z
SPO-V04-02331-Z
19 000,00 € Ing. Michal Vašík Slovenská agentúra životného prostredia
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-00654-Z
SPO-V04-00654-Z
19 000,00 € Michal Harhaj Slovenská agentúra životného prostredia
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03780-Z
SPO-V04-03780-Z
19 000,00 € Mgr. Anna Račáková Slovenská agentúra životného prostredia
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04950-Z
SPO-V04-04950-Z
19 000,00 € Pavel Mikuščák Slovenská agentúra životného prostredia
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05433-Z
SPO-V03-05433-Z
19 000,00 € Bc. Martina Bzdilíková Slovenská agentúra životného prostredia
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00431-Z
SPO-V05-00431-Z
22 800,00 € Kristína Slišková Slovenská agentúra životného prostredia
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06139-Z
SPO-V03-06139-Z
19 000,00 € Ing. Renáta Juhászová Slovenská agentúra životného prostredia
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09597-Z
SPO-V03-09597-Z
19 000,00 € Tomáš Brezina Slovenská agentúra životného prostredia
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00310-Z
SPO-V05-00310-Z
22 800,00 € Anna Macejová Slovenská agentúra životného prostredia
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00204-Z
SPO-V05-00204-Z
22 800,00 € Danka Trecáková Slovenská agentúra životného prostredia
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05400-Z
SPO-V03-05400-Z
19 000,00 € Jarmila Slivková Slovenská agentúra životného prostredia
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05772-Z
SPO-V03-05772-Z
19 000,00 € Mgr. Ing. Marek Herda Slovenská agentúra životného prostredia