Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/41
167 831,60 € Bratislavský samosprávny kraj Ministerstvo životného prostredia
12. Október 2016
Zmluva o dielo
SAŽP SERP/2016/216
12 900,00 € BRIOVISION, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
19. Február 2013
Formulár s podpisom pre program
SAŽP CEI/2012/131
0,00 € BSP Softwaredistribution a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
20. August 2021
Dohoda o splátkach
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/11/DOS01/2021
772 880,60 € BUKÓZA INVEST spol. s r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28. September 2017
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/01
11 740 890,00 € BUKÓZA INVEST spol. s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18. Október 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/11
Doplnená
12 442 815,00 € BUKÓZA INVEST spol. s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2. Apríl 2020
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/11/HM/81
12 442 815,00 € BUKÓZA INVEST spol. s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3. August 2017
Dodatok č. T-45.3103 k Zmluve o certifikácii č. T-45.0539
SAŽP SERP/2017/67
0,00 € BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
4. November 2022
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o certifikácii č. T-45.0539 v znení dodatku č. T-45.3103 (č. SAŽP SERP/2017/67)
SAŽP SE/2022/198
2 355,60 € BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
25. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/15
Doplnená
176 235,00 € BURÓD, združenie obcí Slovenská agentúra životného prostredia
28. Jún 2018
Zmluva na nákup vysielacieho času
SAŽP SERP/2018/87
49 760,00 € C.E.N. s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
26. Júl 2019
Zmluva na nákup vysielacieho času
SAŽP ORP/2019/116
119 683,20 € C.E.N. s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
28. December 2021
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
SAŽP SE/2021/193
48 360,00 € C.E.N. s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
4. Október 2022
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
SAŽP SRP/2022/183
88 916,93 € C.E.N. s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
6. Marec 2020
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času č. SAŽP ORP/2020/33
SAŽP ORP/2020/33
Doplnená
120 168,00 € C.E.N., s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
2. Október 2019
Zmluva o poskytnutí služieb - Technicko-organizačné zabezpečenie konferencie - ENI SEIS II
SAŽP ORP/2019/163
9 861,50 € Carlton Property, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2012
Kúpna zmluva
SAŽP USTREDIE/2012/52
3 234,96 € Carservice s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
6. December 2019
Kúpna zmluva
SAŽP SEI/2019/218
83 760,00 € CellQoS, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
11. Marec 2020
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy zo dňa 6.12.2019
SAŽP SEI/2020/72
0,00 € CellQoS, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
13. Jún 2011
Dohoda o spolupráci v oblasti IT a INSPIRE
SAZP CEI/2011/89
0,00 € CENIA, česká informačná agentúra životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia