Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0365-Z
SPO-V01-0365-Z
15 680,43 € Ing. Tomáš Kysel, Mgr. Lucia Kyselová, Slovenská agentúra životného prostredia
18. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0472-Z
SPO-V01-0472-Z
12 041,10 € Zuzana Hlinková, Ing., Andrej Hlinka Slovenská agentúra životného prostredia
18. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0697-Z
SPO-V01-0697-Z
8 098,50 € Ida Jarošová, Ing. Slovenská agentúra životného prostredia
18. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0916-Z
SPO-V01-0916-Z
10 079,19 € Ing. Milan Halás Slovenská agentúra životného prostredia
18. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0911-Z
SPO-V01-0911-Z
11 905,65 € Ľubomír Tunega, Renáta Tunegová Slovenská agentúra životného prostredia
18. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0402-Z
SPO-V02-0402-Z
6 106,50 € Dušan Ištván Slovenská agentúra životného prostredia
18. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0909-Z
SPO-V01-0909-Z
14 000,00 € Mgr. Svetlana Vancáková, Július Vancák Slovenská agentúra životného prostredia
18. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0468-Z
SPO-V01-0468-Z
8 766,12 € Jozef Popjak Slovenská agentúra životného prostredia
18. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
SAŽP SE/2023/79
2 808,00 € ECLIPS s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
18. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0067-Z
SPO-V01-0067-Z
9 629,06 € Margita Bónová Slovenská agentúra životného prostredia
18. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0112-Z
SPO-V01-0112-Z
19 000,00 € Radovan Trucka, Ing., Michaela Kovaľová, Mgr. Slovenská agentúra životného prostredia
18. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0732-Z
SPO-V01-0732-Z
13 427,60 € Pavol Masaryk, Katarína Tumová Slovenská agentúra životného prostredia
18. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0324-Z
SPO-V01-0324-Z
8 082,15 € Peter Gajdoš, Tatiana Gajdošová Slovenská agentúra životného prostredia
18. Máj 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA NA DODANIE TOVARU A POSKYTOVANIE SLUŽIEB
SAŽP SEP/2023/80
83 988,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A O POSKYTNUTÍ NEBYTOVÝCH PRIESTOROV DO UŽÍVANIA
SAŽP SPO/2023/77
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/41
212 696,54 € Obec Veľké Ludince Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC131-2017-22/10
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/10
569 622,28 € Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne Slovenská agentúra životného prostredia
16. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/42
2 246 735,14 € Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi Slovenská agentúra životného prostredia
15. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
SAŽP SRP/2023/74
38 816,00 € Smile agency s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
15. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP SRP/ZO/2022/290
6 320,00 € Slovenská agentúra životného prostredia obec Rakovo