Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09682-Z
SPO-V03-09682-Z
19 000,00 € Juraj Števčík Slovenská agentúra životného prostredia
21. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07918-Z
SPO-V03-07918-Z
19 000,00 € Ján Didik Slovenská agentúra životného prostredia
21. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05428-Z
SPO-V03-05428-Z
19 000,00 € Katarína Stupáková Slovenská agentúra životného prostredia
21. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01892-Z
SPO-V03-01892-Z
19 000,00 € Jaroslava Blašková Slovenská agentúra životného prostredia
21. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03329-Z
SPO-V03-03329-Z
19 000,00 € Anna Labudová Slovenská agentúra životného prostredia
21. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02757-Z
SPO-V03-02757-Z
19 000,00 € Martina Tošalová Slovenská agentúra životného prostredia
21. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05754-Z
SPO-V03-05754-Z
19 000,00 € Ing. Vladimír Prosnan Slovenská agentúra životného prostredia
21. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02670-Z
SPO-V03-02670-Z
19 000,00 € Bc. Jozef Výbošťok Slovenská agentúra životného prostredia
21. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01689-Z
SPO-V03-01689-Z
19 000,00 € Peter Glázer Slovenská agentúra životného prostredia
21. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01128-Z
SPO-V03-01128-Z
19 000,00 € Bc. Tomáš Trenčan Slovenská agentúra životného prostredia
20. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06556-Z
SPO-V03-06556-Z
19 000,00 € Ing. Pavol Bezák Slovenská agentúra životného prostredia
20. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05428-Z
SPO-V04-05428-Z
19 000,00 € Mgr. Darina Bartková Slovenská agentúra životného prostredia
20. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04150-Z
SPO-V04-04150-Z
19 000,00 € Dávid Pálfi Slovenská agentúra životného prostredia
20. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08750-Z
SPO-V03-08750-Z
19 000,00 € Peter Klim Slovenská agentúra životného prostredia
20. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05714-Z
SPO-V03-05714-Z
19 000,00 € Eva Pavčová Slovenská agentúra životného prostredia
20. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09250-Z
SPO-V03-09250-Z
19 000,00 € Božena Kochová Slovenská agentúra životného prostredia
20. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-00221-Z
SPO-V04-00221-Z
19 000,00 € Ing. Jozef Šimko Slovenská agentúra životného prostredia
20. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01762-Z
SPO-V04-01762-Z
19 000,00 € Martin Dolinský Slovenská agentúra životného prostredia
20. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03854-Z
SPO-V04-03854-Z
19 000,00 € Daniel Kováč Slovenská agentúra životného prostredia
20. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-00679-Z
SPO-V04-00679-Z
19 000,00 € Monika Izakovičová Slovenská agentúra životného prostredia