Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2012
Zmluva o dielo č. SAŽP USTREDIE/2012/10
SAŽP USTREDIE/2012/10
Doplnená
11 400,00 € Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
26. Február 2019
Čiastková zmluva
SAŽP SE/2019/23
324 900,00 € Centrum environmentálnych služieb, s.r.o., HES - COMGEO spol. s r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
9. Apríl 2013
Zmluva o poskytnnutí služieb
SAŽP CTKEVV/2013/27
3 567,28 € Centrum účelových zariadení Slovenská agentúra životného prostredia
2. Máj 2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. SAŽP SE/2019/56
SAŽP SE/2019/56
6 099,00 € Centrum účelových zariadení Slovenská agentúra životného prostredia
2. Marec 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP SE/2020/30
6 505,20 € Centrum účelových zariadení Slovenská agentúra životného prostredia
16. Júl 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP SERP/2018/71
4 680,00 € Centrum účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu Slovenská agentúra životného prostredia
25. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí služieb
SAŽP SERP/2014/42
3 567,28 € Centrum účelových zariadení, Stredisko Inštitút pre verejnú správu Slovenská agentúra životného prostredia
21. Apríl 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SAŽP SERP/2016/38
3 360,00 € Centrum účelových zariadení, Stredisko Inštitút pre verejnú správu Slovenská agentúra životného prostredia
28. Február 2017
Zmluva o poskytovaní služieb č. SAŽP SERP/2017/13
SAŽP SERP/2017/13
3 240,00 € Centrum účelových zariadení, Stredisko Inštitút pre verejnú správu Slovenská agentúra životného prostredia
29. Jún 2016
Čiastková zmluva
SAZP SERP/2016/24-1
223 200,00 € CENVIS s.r.o., HES - COMGEO spol. s r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
17. December 2018
Kúpna zmluva
SAŽP SERP/2018/188
2 564,58 € CINEMA + spol. s r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
4. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO2-SC211-2020-62/44
Doplnená
182 087,37 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Gelnica Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25. Február 2021
Zmluva o poskytnutí služieb
SAŽP ORP/2021/11
28 620,00 € CODES CREATIVE, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
24. September 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnuti NFP č. 011/3.2MP/2010
011/3.2MP/2010
Doplnená
0,00 € COFELY a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
28. Február 2022
Rámcová dohoda pre cestovné poistenie
SAŽP SEP/2022/20
1 050,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenská agentúra životného prostredia
16. Október 2013
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP CTKEVV/2013/207
4 800,00 € Comm s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
16. Október 2013
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP COHEM/2013/208
16 224,00 € Comm s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
10. Apríl 2017
Zmluva o reklame pri organizovaní súťaže Dedina roka 2017 č. SAŽP SERP/2017/18
SAŽP SERP/2017/18
36 000,00 € COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo Slovenská agentúra životného prostredia
28. Október 2019
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri organizovaní súťaže Dedina roka 2019
SAŽP SE/2019/67
36 000,00 € COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo Slovenská agentúra životného prostredia
5. Máj 2021
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri organizovaní súťaže Dedina roka 2021
SAŽP SE/2021/32
36 000,00 € COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo Slovenská agentúra životného prostredia