Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00425-Z
SPO-V03-00425-Z
19 000,00 € Ján Bijalko Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09726-Z
SPO-V03-09726-Z
19 000,00 € Ibolya Csaszná Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04285-Z
SPO-V04-04285-Z
19 000,00 € Jozef Drgo Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02849-Z
SPO-V04-02849-Z
19 000,00 € Peter Brňo Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04208-Z
SPO-V04-04208-Z
19 000,00 € Ján Homola Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04408-Z
SPO-V03-04408-Z
19 000,00 € Ing. Milada Kodajová Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07494-Z
SPO-V03-07494-Z
19 000,00 € Juraj Homrok Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03103-Z
SPO-V04-03103-Z
19 000,00 € Filip Galbavý Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06709-Z
SPO-V03-06709-Z
19 000,00 € Eva Mazureková Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07170-Z
SPO-V03-07170-Z
19 000,00 € Alex Prochyra Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07093-Z
SPO-V04-07093-Z
19 000,00 € Ing. Ján Tokoš Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09381-Z
SPO-V03-09381-Z
19 000,00 € MVDr. Eduard Zámborský Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08444-Z
SPO-V03-08444-Z
19 000,00 € Janka Ashford Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07541-Z
SPO-V04-07541-Z
19 000,00 € Marian Rusnák Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09219-Z
SPO-V03-09219-Z
19 000,00 € Marta Luptáková Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-08275-Z
SPO-V04-08275-Z
19 000,00 € Judr. Milan Krčmárik Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07248-Z
SPO-V03-07248-Z
19 000,00 € Bc. Ľuboš Rumanko Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06896-Z
SPO-V03-06896-Z
19 000,00 € Michaela Baštyova Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09422-Z
SPO-V04-09422-Z
19 000,00 € Eva Hengericsová Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02174-Z
SPO-V04-02174-Z
19 000,00 € Mikuláš Senič Slovenská agentúra životného prostredia