Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2021
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
SAŽP SRPL/2021/43
41 940,00 € Cultfilm s.r.o Slovenská agentúra životného prostredia
18. Máj 2021
Zmluva o poskytovaní služieb č. SAŽP SE/2021/55
SAŽP/SE/2021/55
3 120,00 € Cyklokoalícia Slovenská agentúra životného prostredia
19. August 2014
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
SAŽP SEP/2014/108
Doplnená
0,00 € Čollák, Weiczen, Vanko & Partneri, Advokátska kancelária Slovenská agentúra životného prostredia
28. Február 2022
Rámcová dohoda pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
SAŽP SEP/2022/18
26 606,64 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
6. September 2022
Zmluva o nájme parkovacieho miesta
SAŽP SPO/2022/164
0,00 € Daisy TT, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
16. August 2012
Zmluva o dielo č. SAŽP CEI/2012/89
SAŽP CEI/2012/89
1 800,00 € DALI - BB, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
15. Apríl 2015
Kúpna zmluva
SAŽP SERP/2015/27
883,20 € Daniel Kapusta Slovenská agentúra životného prostredia
23. Marec 2022
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/08/NM107
0,00 € Ďapalovce Slovenská agentúra životného prostredia
29. Jún 2016
Zmluva o dielo
SAŽP SERP/2016/69
5 200,00 € DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie Slovenská agentúra životného prostredia
18. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SAŽP SEI/2022/226
SAŽP SEI/2022/226
58 020,00 € DATALAN, a. s. Slovenská agentúra životného prostredia
18. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SAŽP SEI/2022/227
SAŽP SEI/2022/227
9 084,00 € DATALAN, a. s. Slovenská agentúra životného prostredia
18. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SAŽP SEI/2022/228
SAŽP SEI/2022/228
57 600,00 € DATALAN, a. s. Slovenská agentúra životného prostredia
18. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SAŽP SEI/2022/229
SAŽP SEI/2022/229
63 000,00 € DATALAN, a. s. Slovenská agentúra životného prostredia
18. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SAŽP SEI/2022/230
SAŽP SEI/2022/230
66 480,00 € DATALAN, a. s. Slovenská agentúra životného prostredia
17. Január 2019
Kúpna zmluva
SAŽP SEI/2018/183
13 080,00 € DATALAN, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
9. August 2022
KÚPNA ZMLUVA
SAŽP SEI/2022/131
307 682,40 € DATALAN, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
25. Január 2017
Agreement to the activity "Global training to chairing meetings of the Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions, Minimata Convention and SAICM"
SAŽP SERP/2017/2
13 258,00 € Deep Democracy ltd. Slovenská agentúra životného prostredia
12. Máj 2015
Zmluva o dielo
SAŽP SERP/2015/66
29 760,00 € DEKONTA Slovensko, spol. s r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
25. Február 2014
Zmluva o dielo - dodávka a montáž policových regálov
SAŽP SEP/2014/21
11 088,00 € DEXION, spol. s r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
16. November 2017
Zmluva o skupinovej rezervácii
SAŽP SERP/2017/275
2 080,00 € Diamond hotels Slovakia, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia