Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2721-Z
SPO-V01-2721-Z
14 000,00 € Ing. Peter Novák, Ing. Renáta Nováková Slovenská agentúra životného prostredia
26. September 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/136/384
154 983,77 € Obec Žakovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
SAŽP SE/2023/180
29 324,00 € MERTEL, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-3155-Z
SPO-V01-3155-Z
16 051,02 € Levente Bögi, Marta Bögiová Slovenská agentúra životného prostredia
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2960-Z
SPO-V01-2960-Z
14 000,00 € Roman Fafrák Slovenská agentúra životného prostredia
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-3092-Z
SPO-V01-3092-Z
13 940,04 € Ing. Martin Kristiňak Slovenská agentúra životného prostredia
26. September 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/86/371
152 222,76 € Obec Pohronský Ruskov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-3121-Z
SPO-V01-3121-Z
18 319,24 € Eva Rusnáková, JUDr. Slovenská agentúra životného prostredia
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2540-Z
SPO-V01-2540-Z
11 510,16 € Gabriel Márkus, Magdaléna Markusová Slovenská agentúra životného prostredia
25. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2574-Z
SPO-V01-2574-Z
19 000,00 € Ing. Roman Ružička, Silvia Ružičková Slovenská agentúra životného prostredia
25. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00655-Z
SPO-V03-00655-Z
19 000,00 € Eva Farkašová Slovenská agentúra životného prostredia
25. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02201-Z
SPO-V03-02201-Z
19 000,00 € Milan Kováčik Slovenská agentúra životného prostredia
25. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03073-Z
SPO-V03-03073-Z
19 000,00 € Anna Ohradková Slovenská agentúra životného prostredia
25. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2757-Z
SPO-V01-2757-Z
17 270,66 € Peter Pocisk Slovenská agentúra životného prostredia
25. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04922-Z
SPO-V03-04922-Z
19 000,00 € Ing. Michaela Danišová Slovenská agentúra životného prostredia
25. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01994-Z
SPO-V03-01994-Z
19 000,00 € Jarmila Šabová Slovenská agentúra životného prostredia
25. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02955-Z
SPO-V03-02955-Z
19 000,00 € Stanislav Tutko Slovenská agentúra životného prostredia
25. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03381-Z
SPO-V03-03381-Z
19 000,00 € Róbert Drozd Slovenská agentúra životného prostredia
25. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03763-Z
SPO-V03-03763-Z
19 000,00 € Viera Menšíková Slovenská agentúra životného prostredia
25. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06485-Z
SPO-V03-06485-Z
19 000,00 € Ladislav Helész Slovenská agentúra životného prostredia