Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO V01 0705 Z
SPO-V01-0705-Z
14 000,00 € Mária Lehotská Slovenská agentúra životného prostredia
24. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO V02 0033 Z
SPO-V02-0033-Z
15 641,66 € Karin Sabová, Tibor Sabó Slovenská agentúra životného prostredia
24. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO V02 0014 Z
SPO-V02-0014-Z
18 000,00 € Emília Konečná, Ing., Ľubomír Konečný Slovenská agentúra životného prostredia
24. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO V02 0013 Z
SPO-V02-0013-Z
18 000,00 € Pavol Vošček, Anna Voščeková Slovenská agentúra životného prostredia
24. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. SAŽP SRP/2023/58
SAŽP SRP/2023/58
21 369,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Bratislava – org.zložka: Kongresové centrum SAV ACADEMIA Slovenská agentúra životného prostredia
24. Apríl 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/48/328
655 562,43 € Obec Hamuliakovo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO V01 0655 Z
SPO V01 0655 Z
7 518,60 € Marián Baláž, JUDr., Magdaléna Balážová Slovenská agentúra životného prostredia
21. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0095-Z
SPO-V01-0095-Z
10 222,07 € Lenka Bilecká, Ing., Miloš Bilecký Slovenská agentúra životného prostredia
21. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO V01 0033 Z
SPO-V01-0033-Z
11 536,67 € Ivana Tücsöková, Ján Tücsök Slovenská agentúra životného prostredia
21. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO V01 0463 Z
SPO-V01-0463-Z
13 385,64 € Marianna Rovňáková, Mgr. Slovenská agentúra životného prostredia
21. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO V01 0637 Z
SPO-V01-0637-Z
16 254,02 € Nikola Zinková, Erika Čurilová, Tomáš Čurila Slovenská agentúra životného prostredia
21. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO V01 0848 Z
SPO-V01-0848-Z
14 000,00 € Juraj Ferčák, Helena Ferčáková Slovenská agentúra životného prostredia
21. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO V01 0532 Z
SPO-V01-0532 -Z
9 974,70 € Ing. Anna Bogárová Slovenská agentúra životného prostredia
21. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO V01 0174 Z
SPO-V01-0174-Z
14 000,00 € Peter Sobota Slovenská agentúra životného prostredia
21. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO V01 0347 Z
SPO-V01-0347-Z
17 526,52 € Peter Bujnovský Slovenská agentúra životného prostredia
21. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP SEI/2023/55
2 400,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia
21. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO V01 0002 Z
SPO-V01-0002-Z
12 421,48 € Attila Bernát , Mária Bernátová, Monika Bernátová Slovenská agentúra životného prostredia
21. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO V01 0386 Z
SPO-V01-0386-Z
14 000,00 € MUDr. Daniel Kindernay, MUDr. Dana Kindernayová Slovenská agentúra životného prostredia
21. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO V01 0207 Z
SPO-V01-0207-Z
15 295,47 € Jana Žiaček, Ing., Ľuboš Žiaček, Ing. Slovenská agentúra životného prostredia
20. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO V01 0007 Z
SPO-V01-0007-Z
9 936,30 € Ján Ondrej, Mária Ondrejová Slovenská agentúra životného prostredia