Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ODBORNÝCH SLUŽIEB
SAŽP SE/2021/184
3 000,00 € Ing. Jaromír Manhart Slovenská agentúra životného prostredia
12. December 2017
Dohoda o splátkach
OPKZP-PO1-SC121/122—2015/10/DS01/2017
47 151,20 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21. Jún 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/56
Doplnená
208 751,00 € Združenie rozvoja cestovného ruchu Čierna hora Slovenská agentúra životného prostredia
6. Júl 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/159
Doplnená
139 080,00 € "KOMPLEX", záujmové združenie obcí Slovenská agentúra životného prostredia
27. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/164
Doplnená
155 000,00 € „MIKROREGIÓN HRIČOV" združenie obcí Slovenská agentúra životného prostredia
2. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/70
Doplnená
202 740,00 € „ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ HORNÁ ORAVA“ Slovenská agentúra životného prostredia
8. December 2020
Zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb č. SAŽP SE/2020/168
SAŽP SE/2020/168
1 653,00 € 123 preklady.eu Slovakia, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
27. Február 2015
Zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb
SAŽP SEP/2015/10
0,00 € 123 preklady.eu, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
9. December 2021
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
SAŽP SE/2021/188
4 531,20 € 3amRecords, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
31. Január 2022
Zmluva o poskytovaní služieb SAŽP SE/2022/10
SAŽP SE/2022/10
21 600,00 € 3R Marketing, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
6. Marec 2014
Zmluva o poskytovaní služieb
SAZP COHEM/2013/276
5 064,00 € A Premium Services s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
17. September 2018
RÁMCOVÁ DOHODA o zabezpečení realizácie vegetačných prvkov
SAŽP SERP/2018/136
Doplnená
6 608 995,20 € A.I.I. Technické služby s. r. o. Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/19
Doplnená
9 356 516,08 € A.N.T. Prešov, spol. s r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19. Júl 2011
Kúpna zmluva pneumatiky
SAZP USTREDIE/2011/97
3 372,00 € A.R.S. spol. s r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
3. Apríl 2013
Kúpna zmluva
SAŹP USTREDIE/2013/28
1 211,04 € A.R.S. spol. s r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
23. Október 2018
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb pneuservisu
SAŽP SEP/2018/124
6 236,57 € A.R.S. spol. s r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
28. Január 2022
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
SAŽP SRPL/2022/05
25 153,20 € A3.boot s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
30. August 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP SERP/2018/122
42 825,00 € A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
4. November 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP SE/2019/189
20 520,67 € Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
15. December 2020
LICENČNÁ A AUTORSKÁ ZMLUVA
SAŽP SE/2020/171
100,00 € Adrián Mišiak Slovenská agentúra životného prostredia