Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Z M L U V A č. 01/2024 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2024 pre oblasť Zelený vzdelávací fond
SAŽP SE/2024/19
500 000,00 € Environmentálny fond Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
Z M L U V A č. 02/2024 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu obciam bez štatútu mesta v rámci Programu obnovy dediny na rok 2024
SAŽP SE/2024/20
800 000,00 € Environmentálny fond Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00555-Z
SPO-V05-00555-Z
22 800,00 € Viera Bachurová Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00409-Z
SPO-V05-00409-Z
22 800,00 € Ing. Ján Krak Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09523-Z
SPO-V03-09523-Z
19 000,00 € Michal Zeman Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00485-Z
SPO-V03-00485-Z
19 000,00 € Viera Weissová Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00543-Z
SPO-V05-00543-Z
22 800,00 € Patrícia Verbová Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00495-Z
SPO-V05-00495-Z
22 800,00 € Anna Hudacká Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02771-Z
SPO-V04-02771-Z
19 000,00 € Pavol Šťastný Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00418-Z
SPO-V05-00418-Z
22 800,00 € Ing. Milan Meričko Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00914-Z
SPO-V03-00914-Z
19 000,00 € Roman Boťanský Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07012-Z
SPO-V04-07012-Z
19 000,00 € Juraj Marguš Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00074-Z
SPO-V05-00386-Z
22 800,00 € PhDr. Ľubica Grecová Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02590-Z
SPO-V03-02590-Z
19 000,00 € Iveta Biliková Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05206-Z
SPO-V04-05206-Z
19 000,00 € Ing. Roman Oklamčák Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00385-Z
SPO-V05-00385-Z
22 800,00 € Ján Švigar Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00257-Z
SPO-V05-00257-Z
22 800,00 € Milena Džubarová Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01655-Z
SPO-V04-01655-Z
19 000,00 € Anna Argalášová Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03377-Z
SPO-V04-03377-Z
19 000,00 € Mgr. Stanislav Palenčár Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06269-Z
SPO-V04-06269-Z
19 000,00 € Ľudmila Molnárová Slovenská agentúra životného prostredia