Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0473-Z
SPO-V01-0473-Z
11 456,76 € Ing. Mária Rošková Slovenská agentúra životného prostredia
9. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0571-Z
SPO-V01-0571-Z
7 049,16 € Mgr. Martina Bočkay, Ing. Michal Bočkay Slovenská agentúra životného prostredia
9. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0203-Z
SPO-V01-0203-Z
19 000,00 € Andrea Zelená Bognárová, Ing. arch., Lukáš Zelený, Ing. Slovenská agentúra životného prostredia
9. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1670-Z
SPO-V01-1670-Z
6 015,48 € Ján Moravčík, Ema Moravčíková Slovenská agentúra životného prostredia
9. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0983-Z
SPO-V01-0983-Z
12 616,33 € Lucia Čemanová, Mgr., Alena Sombathyová, Ing. Slovenská agentúra životného prostredia
9. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1727-Z
SPO-V01-1727-Z
8 485,80 € Vlasta Lukáčiková, Anton Lukáčik Slovenská agentúra životného prostredia
9. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0678-Z
SPO-V01-0678-Z
13 163,33 € Iveta Martykanová, Ján Martykán Slovenská agentúra životného prostredia
9. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0488-Z
SPO-V01-0488-Z
11 634,63 € Peter Baran, Gejza Baran Slovenská agentúra životného prostredia
9. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1454-Z
SPO-V01-1454-Z
9 029,79 € Eva Jakúbková Slovenská agentúra životného prostredia
9. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0967-Z
SPO-V01-0967-Z
13 898,32 € Ing. Jarmila Sciranková, Ing. Jaroslav Sciranka Slovenská agentúra životného prostredia
9. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0747-Z
SPO-V01-0747-Z
6 210,24 € Lukáš Ložanský, Mgr. Slovenská agentúra životného prostredia
9. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0741-Z
SPO-V01-0741-Z
9 620,14 € Rastislav Slúka, Martina Slúková Slovenská agentúra životného prostredia
9. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0188-Z
SPO-V01-0188-Z
14 000,00 € Mgr. Ľudmila Kanuščáková, Ján Kanuščák Slovenská agentúra životného prostredia
9. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0414-Z
SPO-V01-0414-Z
19 000,00 € Jaroslav Bartoš, Ing Slovenská agentúra životného prostredia
9. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0962-Z
SPO-V01-0962-Z
19 000,00 € Daniel Angelovič, Lýdia Angelovičová, Mgr. Slovenská agentúra životného prostredia
9. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1154-Z
SPO-V01-1154-Z
10 106,79 € Mgr. Dana Beláková, JUDr., Ing. Jaroslav Belák Slovenská agentúra životného prostredia
9. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0470-Z
SPO-V01-0470-Z
14 000,00 € Anita Nagyová Slovenská agentúra životného prostredia
9. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1054-Z
SPO-V01-1054-Z
14 010,59 € Jan Urban, Jana Urbanová Slovenská agentúra životného prostredia
9. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1644-Z
SPO-V01-1644-Z
8 421,30 € Ján Podskalka, Emília Podskalková Slovenská agentúra životného prostredia
9. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1297-Z
SPO-V01-1297-Z
5 445,90 € Ing. Michal Zigo, Katarína Zigová Slovenská agentúra životného prostredia