Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100117622
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100117622
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103763158
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103763158
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103322241
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103322241
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100117768
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100117768
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100117769
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100117769
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103790760
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103790760
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103728072
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103728072
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103833204
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103833204
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103497639
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103497639
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100068188
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100068188
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103868716
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103868716
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100068206
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100068206
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100068206
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100068206
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100068206
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100068206
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103640692
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103640692
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103326109
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103326109
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103869989
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103869989
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104042447
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9104042447
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103851895
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103851895
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103657920
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103657920
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.